TSËNÖ nirmi, Israelchö täraq Davidqa Abigail warmita alabapärirqan. ¿Imanirtaq tsënö alabarirqan? ¿Y imatataq tsë warmipita yachakuntsik?

Rey Saul qatikachanqan witsanmi, Davidqa Abigailta reqirqan. Judä nacionpa ura kaq lädumpa këkaq jirkakunachö täraq kapoqyoq Nabal nunawanmi, Abigailqa casakushqa karqan. Davidwan soldädunkunaqa, Nabalpa mitseqninkunapaq y mëtsika üshankunapaqqa juk “perqa” cuentam kayarqan. Tsëmi Davidqa, willakoqninkunata mandarqan Nabal kaqman ëwar mikïta mañakuyänampaq (1 Sam. 25:8, 15, 16). Mañakïkäyanqanqa manam mana allitsu karqan, porqui pëkunaqa Nabalpa mitsëqninkunatam cuidar yanapashqa kayarqan.

Peru Nabalqa, jutin ninqannömi “Juiciunnaq” y “Upam” karqan. Porqui Davidpa willakoqninkunataqa insultarninmi alläpa mana alli tratarqan. Tsëmi Davidqa mana alli tratanqanrëkur tsë nunata wanutsinampaq alistakurqan. Nabalpa upa këninqa kikinta y sirweqninkunatam peligruman churarirqan (1 Sam. 25:2-13, 21, 22).

David ruranampaq kaqta cuentata qokurirmi, Abigailqa mana mantsakushpa Davidta parlapaq ëwarqan. Respëtuwanmi Jehoväwan amïgu këninta yarpätsirqan y mana allita mana rurëkunampaqmi rogakurqan. Jinamampis, Davidta y soldädunkunataqa atska mikïninkunam qorqan. Y mana allita mana ruranampaq tsë warmita Dios mandanqantam Davidqa cuentata qokurirqan. Tsëmi kënö nirqan: “Bendecishqa këkullätsun alli juiciuyoq këniki, y kanan junaq yawarta ramanäpita y makïwan mana allita ruranäpita tsapämanqëkipita qampis bendecishqa kë” (1 Sam. 25:18, 19, 23-35).

Kë pasakunqanqa, agradecikïta mana yachaq Nabalnö mana kanapaqmi cläru rikätsimantsik. Jina imapis mana alli pasakunampaq kaqta cuentata qokurirqa, imëkanöpa yanapakunapaqmi listu këkänantsik. Awmi, Salmusta qellqaqnömi noqantsikpis kënö nir mañakunantsik: “Yachëkatsillämë [...] alli juiciuyoq këta y yachëyoq këta, porqui mandakïnikikunamanmi markäkü” (Sal. 119:66).

Itsa wakinkunaqa niyanqa imatapis yachëwan y alli juiciuwan ruranqantsikta. Tsëta nir o mana nirpis, itsa pensëninkunachöqa Davidnöpis kënö niyanqa: “Bendecishqa këkullätsun alli juiciuyoq këniki”.