“Rurënikikunata Jehoväpa makinman churë, tsëqa rurëta pensanqëkikunaqa allim yarqunqa” (PROV. 16:3).

CANCION: 135 Y 144

1-3. (1) ¿Jövinkunapa vïdankunata imawantaq igualatsishwan? (Rikäri kë yachatsikïpa qallananchö këkaq fötuta). (2) Y alli kaqta decidiyänampaqqa, ¿imatataq rurayänan?

JÖVIN, këllaman pensarï. Juk precisaq reunionpaq viajëta munarmi chärinki më tsëpa cärrukuna yarquyänan sitiuman. Y chärirqa mëtsika nunakunata y cärrukunata rikarninmi pantakashqanö sientikurinki. Peru mëta ëwanëkipaq kaqta alleq musyarmi, ëwëkanqëki sitiuman apashunëkipaq kaq cärruman lloqarinki y manam juk lädupa ëwaq cärrumantsu.

2 Vïdantsikqa juk viäjipa ëwënömi, y më tsëpa cärrukuna yarquyänan sitiuchö këkaq nunakunanömi jövinkunaqa kayan. Imëkata decidiyänan kaptinmi höraqa pantakashqanö sientikuyan. Peru rurayänampaq kaqta alleq musyarninqa fäcil-llam alli kaqta decidiyanqa.

3 Kë yachatsikïqa jövinkunatam yanapanqa Jehovä munanqannö imatapis rurayänampaq. Y tsëpaqqa estudiu asuntuchö, trabäju asuntuchö y casakï asuntuchöpis Dios ninqanta cuentaman churëkurmi decidiyänan. Jina procurayänanmi Jehoväpa markanchö maslla yanapakuyänampaq  kaqtapis. Tsëta ruraq jövinkunataqa Jehovämi bendicinqa (leyi Proverbius 16:3 *).

JEHOVÄPA MARKANCHÖ MASLLA YANAPAKUNËKIPAQ DECIDI

4. ¿Imapitataq kë yachatsikïchö yachakushun?

4 Jehoväpa markanchö maslla yanapakïqa, Jehoväwan mas amïgu kanëkipaq y bendicionkunata chaskinëkipaqmi yanapashunki. Tsëpita kimallata yachakurishun.

5. ¿Imanirtaq Jehoväpa markanchö maslla yanapakïta procurankiman?

5 Juk kaq. Maslla yanapakïtaqa procuranëki Jehovä qampaq ruranqankunapita agradecikurninmi. Diospa juk sirweqninmi kënö nirqan: “Jehoväta ‘gracias’ nïqa alläpa allim”. Jina kënömi nirqan:“Jehovä Diosllä, ruranqëkikunawanmi kushitsimarqunki; llapan ruranqëkikunata rikarninmi alläpa kushishqa alabä” (Sal. 92:1, 4). Jövin, ¿imatataq Jehovä qoshurqunki? Kawënikita, Palabranta y cristiänu mayintsiktam. Jina shamoq tiempupaq shumaq kawakïtam änishurqunki y reqinëkitapis permitishurqunkim. Pëpa kaqta puntaman churarqa, manam ‘gracias’ nikankillatsu, sinöqa alli amïgunmi tikranki.

6. (1) Maslla yanapakïta munanqëkiqa, ¿imapaqtaq yanapashunki? (2) ¿Imakunata ruranëkipaqtaq wamra kanqëkipita decidinkiman?

6 Ishkë kaq. Maslla yanapakunëkipaq decidinqëkita cumplinëkipaq kallpachakurninqa Jehoväpaqmi rurëkanki. Tsëpis yanapashunkim pëwan mas amïgu kanëkipaq. Apostol Pablum nirqan, Jehoväqa pëpaq ruranqantsikkunata mana qonqanqanta (Heb. 6:10). Wamrallaraq karpis Jehoväta maslla sirwinëkipaq deciditaqa puëdinkim. Këllaman pensarï, Christineqa chunka watayoqllaraq këkarmi revistakunachö Testïgukunapa kawëninkunapita willakïkunata leyita decidirqan. Tobynam 12 watayoqllaraq këkar Bibliata leyita ushanampaq decidirqan. Y Maximnam 11 watayoq këkar y panin Noemïnam chunka watayoq këkar Bautizakuyarqan. Y tsëllanam decidiyarqan Betelchö yanapakuyänampaq. Y tsëta mana qonqayänampaqmi paredninkunaman laqayarqan Betelpaq juk solicitudta. ¿Manatsuraq qampis maslla yanapakunëkipaq decidinkiman? Y tsëta logranëkipaqqa, ¿manatsuraq kananllapitana kallpachakunkiman? (Leyi Filipensis 1:10, 11).

7, 8. (1) ¿Imatapis ruranapaq puntallapitana decidiqa yanapakunku? (2) ¿Imanirtaq juk paniqa decidirqan universidäman mana ëwanampaq?

7 Kima kaq. Mëman ëwëkanqëkita musyarninqa, juk crüciman chärirpis manam llutan kaq nänipa ëwakunkitsu. Tsënöllam imata ruranëkipaq kaqta alleq musyarninqa fäcil-llana decidinki. Jövinllaraq këkarmi imata estudianëkipaq, mëchö trabajanëkipaq y maskunatapis decidinëki. Imatapis ruranapaq kaqta puntallapitana decidiqa allipaq kanqantam Proverbius 21:5 textuchö nimantsik. Dämaris jutiyoq shipashpis tsëtam rurarqan.

8 Dämarisqa colegiunta usharirqan alli nötakunawanmi, tsëmi abogädapaq universidächö estudianampaq juk bëcata qoyta munayarqan. Peru pëqa bancuchö trabajanampaqmi decidirirqan. Kënömi nin: “Precursöra këtam imëpis munarqä y tsëpaqqa wallka tiempullam trabajanä  karqan. Abogäda kanäpaq estudiarninqa, atska qellëtam ganäman karqan. Peru Diosta sirwinäpaqqa manachi tiempü kanmantsu karqan”. Dämarisqa 20 watakunapanam precursöranö sirwikan. ¿Ima nintaq jövinllaraq këkar decidinqampita? Kënömi nin: “Bancuchö trabajarninqa abogädukunawanmi imëpis tinkü. Peru trabäjunkunachöqa manam kushishqatsu kayan. Abogäda karninqa noqapis tsënöchi këkäman karqan. Peru precursöra kanäpaq decidishqa karmi Jehoväta sirwirnin mëtsika watakunapa kushishqa këkä”.

9. ¿Imanirtaq congregacionnintsikchö jövinkunataqa felicitashwan?

9 Jehoväpa markanchöqa mëtsikaq jövinkunam imëkachö yanapakurnin Jehoväta kushishqa sirwikäyan. Tsëtaqa alläpam kushikuntsik. Jina estudiuchö, trabäjuchö y familiachöpis Jehovä munanqannömi portakuyan. Rey Salomonmi consejamantsik Jehoväman confiakunapaq. Jina nirqanmi, llapan decidinqantsikkunachö Jehoväta cuentachö katsishqaqa yanapamänapaq kaqta (Prov. 3:5, 6). Congregacionchö jövinkunataqa Jehoväqa alläpam kuyan, tsëmi pëkunata yanapan y bendecin.

WAKINKUNATA JEHOVÄPITA PARLAPÄNËKIPAQ ALLEQ PREPARAKÏ

10. (1) ¿Imanirtaq vïdëkichöqa Diospita yachatsikï mas precisanman? (2) Alli yachatsikoq kanëkipaqqa, ¿imaraq yanapashunki?

10 Jövin, Jehoväta kushitsita munarqa pëpita yachatsikïtam mas precisaqpaq churanëki. Porqui Jesusmi nirqan, ‘puntataqa alli willakïkunaraqmi willakushqa kanan’ nishpa (Mar. 13:10). Tsëmi Diospita yachatsikïqa, vïdëkichö mas precisaq kanan. ¿Pensarqunkinaku maslla yachatsikunëkipaq o precursor kanëkipaq? ¿Imataraq rurankiman yachatsikï alläpa mana gustashuptikiqa? ¿Y alli yachatsikoq kanëkipaqqa imaraq yanapashunki? Alleq preparakunqëki y yachakunqëkikunapita wakinkunata mas seguïdu parlapanqëkim. Tsënö ruraptikiqa yachatsikïqa gustarishunkim.

¿Imanötaq preparakunki Jehoväpita wakinkunata parlapärinëkipaq? (Rikarï 11 y 12 kaq pärrafukunata).

11, 12. (1) ¿Imanötaq jövinkunaqa listu këkäyanman Jehoväpita mëchöpis parlakuriyänampaq? (2) ¿Imatataq juk jövinqa cläsi hörachö rurarqan?

11 Escuëlachöqa itsa tapuyäshunki Diosman imanir creinqëkita o maskunatapis. Tsëta contestanëkipaqqa puntallapitanam alleq preparakunëki. Jw.org päginachömi tsëpaq yanapakïkunata tarinki. Yëkuri ENSEÑANZAS BÍBLICAS > JÓVENES > PONLO POR ESCRITO neqman. Tsëchömi tarinki “¿Qué razones tengo para creer en Dios?” nishqan höjata. Tsëmi yanapashunki tapukïninkunata imanö contestanëkipaq. Jinamampis Hebrëus 3:4, Romänus 1:20 y Salmus 139:14 textukunata imanö utilizänëkipaq kaqtam nishunki. Jina mas yachatsikïkunatam tarinki tukï tapukïkunata contestanëkipaq (leyi 1 Pëdru 3:15).

12 Itsa yanaqikikunata nirinkiman jw.org päginaman yëkuyänampaq. Juk kutim cläsi hörachö profesöra tukï religionkunapaq parlëkarqan. Y Lüca jutiyoq jövinqa cuentatam qokurirqan profesöra utilicëkanqan libruqa Testïgukunapaq mana rasumpa kaqta ninqanta. Tsëmi profesörata permïsuta mañakurirnin entienditsikurirqan rasumpa kaqta. Jina creinqampita parlakurirmi jw päginata rikätsikurirqan. Tsënam profesöraqa alumnukunata tarean qorirqan  Mana pelyashllapa defendikïta yachë neq videuta rikäyänampaq. Lücaqa alläpam kushikurqan cläsi höra llapankunata Jehoväpita parlapärinqampita.

13. ¿Imanirtaq ima problëmapis pasakuptin qelanäkurinantsiktsu?

13 Jehoväpa markanchö maslla yanapakïta decidinqëkitaqa imëkanöpapis cumplita procurë, ama qelanäkuritsu (2 Tim. 4:2). Tsëtam Katharina jutiyoq pani rurarqan. 17 watayoq këkarmi decidirqan trabajaq mayinkunata Diospita parlapänampaq. Y parlapar qallëkuptinnam juk trabajaq mayinqa mana allipa tratarqan. Peru pëqa manam mantsakarqantsu, y allim portakurqan. Tsëta rikarnam Hans jutiyoq yanaqinqa revistakunata leyir y Bibliata estudiar qallëkurqan y bautizakurirqan. Katharinaqa juk läduta ëwakushqa karmi tsëtaqa musyarqantsu. Tsëpita 13 watakuna pasariptinnam Hansqa Katharinapa congregacionninman discursaq ëwanaq. Katharinaqa alläpam kushikurqan yachatsikunampaq decidinqanta cumplinqampita.

RURANËKIPAQ DECIDINQËKIKUNATA AMA QONQËTSU

14, 15. (1) ¿Imamantaq yarpänëki wakin jövinkuna inkitayäshuptiki? (2) ¿Imatataq ruranëki niyäshunqëkita mana cäsunëkipaq?

14 Kë yachatsikïqa kawënikichö Jehoväta kushitsinëkipaq y pëpa markanchö maslla yanapakunëkipaqmi animashurqunki. Itsa jövin mayikikunaqa divertikurnin këkäyan y qamtapis inkitayäshunki. ¿Peru pëkuna niyäshunqëkitatsuraq cäsunki o Jehoväta sirwinëkipaq decidinqëkitatsuraq cumplinki? Ama permititsu decidinqëkita cumplinëkita imapis pantatsishunëkita. Yarpë qallananchö më tsëpa cärrukuna yarquyänan sitiupaq parlanqantsikta. ¿Juk cärruchö pasajërukuna kushishqa këkäyanqanta rikarllatsuraq tsë cärruman lloqakurkunkiman? Manachi.

15 Jövin mayikikuna niyäshunqëkita mana cäsunëkipaqqa tukïtam rurëta puëdinki. Këkunallaman pensarï, mana allikuna pasanampaq kaqta tantiyarirqa witikunëkim (Prov. 22:3). Cuentachömi  katsinëki mana allikunata rurarninqa sufrinëkipaq kaqta (Gäl. 6:7). Jinamampis teytëkikuna y wakin cristiänukunapis consejayäshunqëkitam chaskikunëki. Tsëta rurarqa humildim kanki (leyi 1 Pëdru 5:5, 6).

16. Humildi kë precisanqanta juk pasakunqanwan willakaramï.

16 Kanan rikärishun Christoph jutiyoq jövinta pasanqanta. Pëqa. Bautizakurirllam juk gimnasiuman ëwar qallëkurqan, y tsëchö jövinkunanam equïpunkunaman apuntakunampaq invitayarqan. Juk anciänuta willariptinnam consejarqan peligrukunaman alleq pensanampaq. Peru Christophqa tsë equïpuman apuntakurqanllam. Y tiempuwanqa cuentatam qokurirqan tsëchö pukllayanqanqa alläpa fuerti y peligrösu kanqanta. Tsëpitanam anciänukunawan parlarqan y pëkunaqa Bibliawanmi consejayarqan. Humildi karmi consejayanqanta chaskikurqan. Kënömi nin: “Jehovämi tsë wawqikunawan yanapamarqan. Consejayämanqanta ruranä fäcil mana kaptimpis cäsukurqämi”. ¿Pënöllaku qampis humildi kanki consëjukunata chaskikunëkipaq?

17, 18. (1) ¿Jövinkuna imanö sientikuyänantataq Jehovä munan? (2) ¿Imataraq jövin kënikichö rurankiman edäyëman chärir mana pësakunëkipaq? Willakaramï.

17 Jehoväqa kënömi nishunki: “Jövin kënikichö kushishqa kë y shonqïkichö kushishqa sientikï” (Ecl. 11:9). Pëqa munan kushishqa kanëkitam. Kanan yachakunqantsiknöpis, kushishqaqa kanki Jehoväpa markanchö maslla yanapakïta procurarnin y imachöpis Jehoväta cuentaman churarninllam. Wamrallaraq kanqëkipita tsëta rurarqa Jehovä imanö yachatsishunqëkita, cuidashunqëkita y bendicishunqëkitam rikanki. Pensë mëtsika consëjukunata qoshunqëkiman, y cäsukï “jövin kënikichö Alläpa Puëdeq Kamashoqnikita yarpë” nishunqëkita (Ecl. 12:1).

18 Jövin këqa pasareqllam, manaraqpis cuentata qokurmi edäyëman chärinki. Mëtsika nunakunam jövin këninkunachö mana allita decidiyanqampita pësakuyan. Peru alli kaqta decideq jövinkunaqa edäyarpis kushishqam kayanqa. Tsënömi sientikun Mirjana jutiyoq cristiänapis. Pëtaqa jövinllaraq këkaptinmi Juegos Olímpicos de Invierno nishqanchö participänampaq invitayarqan. Peru pëqa llapan tiempunwan Jehoväta sirwitam decidirirqan. Tsëpitaqa, 30 watapitapis masnam pasarishqa y qowanwan juntum llapan tiempunkunawan Jehoväta sirwikäyan. Kënömi nin: “Alläpa reqishqa, poderyoq kë y mëtsika qellëyoq këpis pasareqllam y manam sirwintsu. Peru Jehoväta sirwirnin y pëta reqiyänampaq nunakunata yanaparninmi rasumpa kushishqaqa kantsik”.

19. Jehoväpa markanchö maslla yanapakunëkipaq procuranqëkiqa, ¿imanötaq yanapashunki?

19 Mëtsikaq jövinkunam imëkapa pasëkarpis Jehoväpa markanchö maslla yanapakuyan y Diospita yachatsikïta precisaqpaq churayan. Jina manam permitiyantsu mana alliman ishkitsiyänanta. Tsënö kayanqampitaqa felicitänantsikmi. Jövin, tsënö kallpachakunqëkiqa manam envänutsu kanqa, cristiänu mayikikunaqa alläpam kuyayaq y yanapayashqëkim. Imatapis decidinëkipaq Jehoväta cuentaman churarninqa, ¡kushishqam kawakunki!

^ par. 3 Proverbius 16:3: “Rurënikikunata Jehoväpa makinman churë, tsëqa rurëta pensanqëkikunaqa allim yarqunqa”.