Tsë chuskoq bestian montashqakuna y alläpa puëdeq bestiankunapaq Bibliachö leyirqa, rikëkaqnönam sientikuntsik. Punta kaq bestiaqa yulaqmi, y tsë bestiata montaraqqa tsëllaraq coronashqa y puëdeq reymi. Qateqnin kaq bestiaqa, ninanö puka colormi y tsë bestiata montaraqqa patsapita yamë këta ushakäratsinampaq autoridäyoqmi. Tsëpa qepanta ëwaq bestianam paqasnö yana, y tsëta montaraqqa juk balanzatam makinchö apëkan, tsë höram mikï pishinampaq kaq willakï wiyakärin. Chusku kaq bestianam oqi color y montaraqqa wanï jutiyoqmi, qeshyakuna y wanï kanampaq kaqtam willakun, y qepan qepantam Sepultüraqa nunakunapaq wanïta apamurnin qatir ëwëkan (Revelacion 6:1-8).

Crystal jutiyoq warmim kënö willakun: “Apocalipsis libruchö chuskoq bestian montashqakunapita leyirirmi, alläpa mantsakarqä. Y ushakë junaq këllachöna këkanqanta y tsë junaqpaq listu mana karnin, salvakïta mana puëdinäpaq kaqtam pensaq kä”.

Ed jutiyoq nunanam kënö nin: “Tukï color bestiankuna montashqakunapaq willakïqa alläpam gustamaq. Tsë vision ima ninan kanqanta yachakurirmi, llapanta cläru entiendirirqä”.

¿Ednö y Crystalnöku pensanki? Bibliapa ushanan kaq librunchö, bestian montashqakunapaq willakïqa alläpa reqishqam. ¿Musyarqëkiku kë willakï qamtapis yanapashunëkipaq kaqta? Kë willakïkunata leyiptiki, ima ninan kanqanta entiendiptiki y yachakunqëkimannö ruraptikiqa, kushikïta tarinëkipaq kaqtam Diosnintsikqa nin (Revelacion 1:1-3).

Chuskoq bestian montashqakunapaq, Apocalipsis libruchö yureq visionta leyirmi, wakinqa mantsakäyan, peru tsë willakïqa manam mantsakäyänampaqtsu. Antis millonyëpayan nunakunatam kë willakïta leyiyanqanqa, Diosman mas markäkuyänampaq y shumaq kawakï kanampaq kaqta kushishqa shuyaräyänampaq yanapashqa. Y tsënöllam qamtapis yanapashïnikita puëdin. Qateqnin kaq yachatsikïchömi imanö yanapashunëkipaq kaqta yachakurinki.