¡ALLÄPA SHUMAQTAM ÄNIMASHQANTSIK! Kamakoqnintsikqa kë Patsachö mana wanushpa kawakunapaqmi änimashqantsik. Peru mëtsikaqmi tsëmanqa creiyantsu. Imë karpis wanunapaq kaqta y wanunallapaq yurishqa kanqantsiktam pensayan. Y wakinnam pensayan wanurir ciëluta ëwakurlla mana wanushpa kawakïta puëdinapaq kaqta. Y qamqa, ¿ima ninkitaq?

Puntataqa rikärishun kë tapukïkunapaq Biblia imata yachatsikunqanta: imëkapitapis alläpa jukläya kamashqa këkarqa, ¿ëka watakunataq kawakushwan? ¿Imapaqtaq Diosnintsikqa Patsata y nunakunata kamashqa? ¿Imanirtaq wanuntsik?

ALLÄPA JUKLÄYAM KAMASHQA KANTSIK

Diosnintsik kë Patsachö llapan kamanqankunaman pensarqa, alläpa jukläya kamashqa kanqantsiktam cuentata qokurintsik. ¿Imanir? Bibliam willakun kikin niraqta Diosnintsik kamamashqantsikta (Genesis 1:26, 27). Peru ¿ima ninantaq tsëqa? Llapantsikmi Diosnintsiknölla kuyakoq kantsik y imakuna alli kaq rurëkuna kanqantam cuentata qokuntsik.

Jinamampis pensëta yachanapaq, ima alli o mana alli kanqanta cuentata qokunapaq y Pëpa amïgun këta munëyoqtam Diosqa kamamarquntsik. Tsëmi ciëluchö y Patsachö kaqkunata rikë, nunakuna dibujayanqanta y rurayanqanta rikë y müsicata wiyëpis alläpa gustamantsik. Y kamakoq Diosnintsiktapis adorëtam puëdintsik. Tsë llapanmi rikätsimantsik animalkunapitaqa alläpa jukläya kanqantsikta.

Mëtsika watakuna kawakunata munarmi, Diosqa imëka rurëta yachaqta y maskuna rurëta puëdeqta kamamarquntsik. Awmi, Pëqa kë Patsachö mana wanushpa kawakunatam munan.

¿IMAPAQTAQ DIOSNINTSIKQA KAMAMARQUNTSIK?

Wakinkunaqa kënömi niyan: “Kë Patsachö mana wanushpa kawakunataqa Diosnintsikqa manam imëpis munashqatsu”. Jina niyanmi kë Patsachöqa wallka tiempulla kawakunqantsikta y ciëluchö kawakïta mereceqkunata akranampaq, pruëbakunata Dios churapunqantapis. Tsënö kaptinqa, Diosnintsikchi culpayoq kanman mana allikuna pasakunqampita. Peru manam tsënötsu, porqui Bibliam Diospaq parlarnin kënö nin: “Mana jaqikoq Dios, pëchöqa manam ni ima mana  alli rurëkuna kantsu, pëqa alli kaqta y limpiu kaqta ruraqmi” (Deuteronomiu 32:4).

¿Imapaqtaq Diosnintsikqa kë Patsata kamashqa? Bibliaqa kënömi nin: “Jehoväpam ciëluqa, peru patsataqa nunakunapa tsurinkunatam qoykushqa” (Salmus 115:16). Awmi, Diosnintsikqa imëyaqpis kawakunapaqmi, wayintsik kanampaq kë shumaq Patsata kamarqan. Y mana wanushpa kawakunapaq y kushishqa kawakunapaqmi Patsachö imëka kaqkunata kamarqan (Genesis 2:8, 9).

“Jehoväpam ciëluqa, peru patsataqa nunakunapa tsurinkunatam qoykushqa” (Salmus 115:16).

Nunakunata imapaq Dios kamanqantapis Bibliaqa willakunmi. Adanwan Ëvata kamarirmi, kënö nirqan: “Patsa juntanqanyaq mirayë [...] y patsachö llapan pureq animalkunatapis dominayë” (Genesis 1:28). ¡Alläpa shumaqchi tsëqa karqan! Patsata shumaqyätsirmi, tsëchö imëka kaqkunata cuidayänan karqan. Adanwan Ëvaqa, wamrankunawan kë Patsachö mana wanushpa kawakïtam shuyarëkäyarqan y manam ciëluchötsu.

¿IMANIRTAQ WANUNTSIK?

Bibliachömi willakun, Diosnintsik kamanqan juk angel contran churakärirnin Satanas nishpa reqishqa kanqanta. Y Diospa munënin mana cumplikänampaq imëkata ruranqanta. ¿Imatataq rurarqan?

Adanwan Ëva Diospa contran churakäyänantam Satanasqa munarqan. Tsëmi pëqa, allikunapita michëkanqanta y alli kaqta y mana alli kaqtapis kikinkuna akrakïta puëdiyanqanta nirqan. Tsërëkurmi Adanwan Ëvaqa Satanasta cäsurnin Diospa contran churakäriyarqan. Y tiempuwanqa Dios ninqannöllam wanuyarqan y shumaq huertachö mana wanushpa kawakïtaqa mananam puëdiyarqannatsu (Genesis 2:17; 3:1-6; 5:5).

Adanwan Ëva mana cäsukuyanqanrëkurmi, unëpita patsë nunakuna alläpa sufriyashqa. Diospa Palabranmi kënö nin: “Juk nunarëkurllam llapan nunakunaman jutsa yëkurqan, y jutsarëkurnam pëkunaman wanï charqan, y tsënömi wanïqa llapan nunakunaman chärirqan, llapankuna jutsata rurayashqa kayaptin” (Romänus 5:12). Awmi, jutsarëkurmi wanuntsik, y manam Diosnintsik noqantsikpaq mana allita munaptintsu.

KË PATSACHÖ MANA WANUSHPA KAWAKÏTA PUËDINKIM

Eden huertachö Diospa contran churakäyaptimpis, Diospa munëninqa cumplikänanmi karqan. Tsëmi alläpa alli y kuyakoq karnin jutsapita y wanïpita salvamänapaq Tsurinta mandamurqan. Apostol Pablum kënö nirqan: “Porqui jutsa qokunqan päguqa wanïmi, peru Dios qokunqan qarëqa Señornintsik Cristu Jesusrëkur imëyaqpis kawëmi” (Romänus 6:23). Diosnintsikqa nunakunata kuyarninmi, “japallan Tsurinta pëkunarëkur qorqan, tsënöpa pëman markäkuyanqanta rikätsikoqkuna mana ushakätsishqa kayänampaq, sinöqa imëyaqpis kawëyoq kayänampaq” (Juan 3:16). Adanwan Ëva manaraq jutsata rurarnin kawayanqannölla kawakunapaqmi, Jesusqa wanurqan. *

Ichikllachönam Shumaq Patsata Diosnintsik ruramunampaq änimanqantsikqa cumplikärinqa. Tsëchö kushishqa kawakïta munarqa, Jesus kënö consejakunqantam cäsukunëki: “Kichki kaq punkupa yëkuyë, porqui jatun punkuyoq anchu näniqa ushakëmanmi chätsikun, y mëtsikaqmi tsë nänipaqa ëwayan; peru kawëman chätsikoq näniqa llanum y punkumpis kichkim, y wallkaqllam tsë nänitaqa tariyan” (Mateu 7:13, 14). Awmi, imanö kawakunëkipaq kaqtaqa kikikim decidinëki. ¿Imataraq decidinki?

^ par. 17 ¿Ima mastataq chaskishun Jesus wanunqanrëkur? Tsëta musyanëkipaqqa Rasumpëpaqa, ¿imatataq Biblia yachatsikun? librupa 5 kaq capïtulunta leyiri, kë librutaqa Jehoväpa testïgunkunam rurayämushqa. Tsëqa jw.org päginachöpis këkanmi.