“Jehovä Diosta adoraq nunakunaqa alläpa kushishqam sientikuyan, awmi, pëpa herencian kayänampaq akranqan nunakunaqa alläpa kushishqam sientikuyan” (SAL. 33:12).

CANCION: 40 Y 50

1. ¿Imanirtaq Jehovällapa llapampis kanqanta nintsik? (Rikäri kë yachatsikïpa qallananchö këkaq fötuta).

JEHOVÄ DIOSNINTSIKPAM “ciëluchö kaqkuna, ciëluchö mana rikakoq kaqkuna, patsa y tsëchö llapan kaqkunapis” (Deut. 10:14; Rev. 4:11). Y nunakunatapis Jehovämi kamashqa, tsëmi llapantsikpis pëpa kantsik (Sal. 100:3). Tsënö kaptimpis, Jehoväqa unëpita patsënam pë munanqannö sirwiyänampaq wakin nunakunata akrashqa.

2. ¿Pikunapaqtaq Bibliaqa nin Jehoväpa akrashqan marka kayanqanta?

2 Salmus librupa 135 kaq capïtulunchömi nimantsik, unë Israel nacionqa Jehovä “akranqan marka” kanqanta (Sal. 135:4). Y Osëasnam willakurqan, mana israelïta kaq nunakunapis Jehoväpa sirweqninkuna kayänampaq kaqta (Os. 2:23). Kë willakïqa cumplikarqan mana judïu kaqkunata, Jesuswan ciëluchö gobernayänampaq Jehovä akrar qallëkuptinmi (Hëch. 10:45; Rom. 9:23-26). Kë nunakunaqa santu espïrituwan akrashqa karmi, “santu nacion” y ‘Diospa akrashqan’ marka kayan (1 Pëd. 2:9, 10). Jina kë Patsachö imëyaqpis kawakïta shuyaraq nunakunapis, Diospa  “markan” y “akrashqakunam” kayan (Is. 65:22).

3. (1) ¿Pikunataq kanan witsan Jehoväwan sirweqninkuna kayan? (2) ¿Imatataq kë yachatsikïchö yachakushun?

3 Ciëlupaq akrashqa cristiänukunaqa ‘wallkalla üshakunam’ kayan, y kë Patsachö kawakïta shuyaraq cristiänukunanam, ‘juk üshäkuna’ kayan. Peru ishkan grüpu cristiänukunapis, kanan witsanqa juknöllam Jehoväta sirwikäyan (Lüc. 12:32; Juan 10:16). Amïgun kanapaq permitimanqantsikpitam, Jehovä Diosnintsiktaqa shonqupita patsë agradecikuntsik. Kë yachatsikïchömi yachakushun, imakunata rurarnin agradecikunqantsikta rikätsikunapaq kaqta.

JEHOVÄLLATA SIRWINAPAQMI ÄNIKUNANTSIK

4. (1) ¿Imanötaq Jehoväpa amïgun kanqantsikta agradecikushwan? (2) ¿Imanötaq Jesuspis tsëtaqa rurarqan?

4 Jehoväta agradecikunqantsiktaqa rikätsikuntsik, pë munanqannö kawanapaq änirnin y bautizakurninmi. Y tsëta rurashqaqa, Jehovällapaq kanqantsikta y mandamanqantsikta cäsukïta munanqantsiktam wakinkuna rikäyanqa (Heb. 12:9). Jesuspis bautizakurninqa tsëtam rikätsikurqan, Teytanta kënö nikaqnömi karqan: “Diosllä, munanqëkita rurarmi alläpa kushishqa sientikü” (Sal. 40:7, 8). Jesusqa yurinqampita patsë Jehoväpana këkarnimpis, Teytampa munëninllata ruranampaqmi kikin änikurqan.

5, 6. (1) ¿Imanötaq Jehovä sientikurqan Jesus bautizakuriptin? (2) ¿Imanötaq Jehovä sientikun pëllatana sirwinapaq änishqa? Willakaramï.

5 ¿Imanötaq Jehovä sientikurqan Jesus bautizakuriptin? Bibliam kënö nin: “[Juan] bautizariptinnam Jesusqa jinan höra yakupita yarqëkämurqan; y, ¡rikë!, ciëlum kichakärirqan, y Diospa santu espïrituntam paluma niraqta jananman shamïkaqta rikärirqan. ¡Rikë! Jina ciëlupitam kënö neq wiyakarqan: ‘Këmi Tsurï, kuyë Tsurï, pëpitam alläpa kushikü’” (Mat. 3:16, 17). Jehoväqa alläpa kushishqam sientikurqan, pëllatana sirwinampaq Tsurin äninqampita. Jina tsënöllam kushikunqa noqantsikpis pëllata sirwinapaq änishqaqa, y bendicimäshunmi (Sal. 149:4).

6 ¿Imanötaq Jehovä sientikun pëllatana sirwinapaq änishqa? Tsëta musyanapaqqa këman pensarishun: juk nuna tukï cläsi shumaq wëtakunata huertanman plantarinman. Y tsë huertapita juk shumaq wëtata pallarirnin alläpa kuyëwan warmi wamran qararinman. Tsëqa, ¿imanöraq tsë teyta sientikunman? Llapan wëtakuna pëpa këkaptimpis, wamran qarashqa kaptinchi tsë wëtata chaskirirqa alläpa kushishqa sientikunman. Tsë teytanömi Jehovä Diosnintsikpis alläpa kushishqa sientikun, pëllata sirwinapaq änikushqaqa (Ex. 34:14).

7. ¿Imanötaq Malaquïas libruqa yanapamantsik voluntäwan sirweqninkunapaq Jehovä imata sientinqanta musyanapaq?

7 (Leyi Malaquïas 3:16 *). Jehovällata sirwiyänampaq manaraq änikushqa kaqkuna y manaraq bautizakushqa kaqkunaqa, tsëta rurë alläpa precisanqantam cuentachö katsiyänan. Llapan nunakunanöpis musyantsikmi Jehovä kamamanqantsikta, tsëmi pëpa kantsik. Peru Reynintsiktanö rikarnin pëllata sirwinapaq änikushqa y mandamanqantsikta cäsukushqaqa, Jehoväqa alläpa kushishqam sientikun (Prov. 23:15). Y llapan shonqunkunawan sirweqninkunapa jutinkunataqa imëka ‘juk libruman qellqaq’ cuentam, Jehoväqa imëpis qonqanqatsu.

8, 9. Jehoväpa librunchö jutintsik sïguinanta munarqa, ¿imatataq ruranantsik?

8 Jehoväpa librunchö jutintsik sïguinanta  munarqa, pë munanqannömi imëpis kawanantsik. Malaquïas ninqannömi Diosnintsikta imëpis respetanantsik, y jutinmanmi imëpis yarparänantsik. Juk cösaskunata o pitapis adorashqaqa, Jehoväqa jutintsiktam tsë librupita jorqarinqa y mananam imëyaqpis kawakïta puëdishunnatsu (Ex. 32:33; Sal. 69:28).

9 Diosnintsikllatana sirwinapaq änikïqa, manam munanqanta ruranapaq änikïllatsu ni bautizakïllatsu. Porqui tsëkunataqa juk kutillam rurarintsik, y manam cada junaqtsu. Peru Jehovällatana sirwinapaq äninqantsikta y sirweqnin kanapaq bautizakunqantsiktaqa rikätsikuntsik, pë mandamanqantsiknö llapan junaqkuna kawarninmi (1 Pëd. 4:1, 2).

MANA ALLI RURËKUNATAM CHIKINANTSIK

10. ¿Imanötaq Diospa sirweqninkunaqa wakin nunakunapita jukläya kayanqanta rikätsikuyan?

10 Pasaq kaq yachatsikïchömi parlarqantsik Cainpaq, Salomonpaq y israelïtakunapaq. Pëkunaqa “Jehovätam sirwï” nikarpis, manam llapan shonqunkunawantsu sirwiyarqan. ¿Imatataq pëkunapita yachakuntsik? Jehoväpa rasumpa sirweqnin kanqantsiktaqa rikätsikunantsik, alli kaq rurëkunata kuyarnin y mana alli kaq rurëkunata chikirninmi (Rom. 12:9). Jehoväpa librunchö jutintsik këkanqampaq Malaquïas parlar ushariptinmi, Jehoväqa kënö nirqan: “Qamkunaqa yapëmi rikäyanki mana alli kaqta ruraq nunapita, alli kaqta ruraq nunaqa jukläya kanqanta; y Diosta mana sirweq nunapita, Diosta sirweq nunaqa jukläya kanqanta” (Mal. 3:18).

11. ¿Imanirtaq cläru rikakunman Jehovällata sirwinqantsik?

11 Jina sirweqnin kanantsikpaq Jehovä akramanqantsikpitaqa, poqu cristiänu kanapaq kallpachakurninmi agradecikuntsik, y tsëtaqa wakinkunapis clärum rikäyanman (1 Tim. 4:15; Mat. 5:16). Tsëmi kënö tapukunantsik: “¿Wakinkunaqa cläruku rikäyan Dios mandakunqankunata cumplikanqäta? ¿Mëchö këkarpis y imë hörapis Jehoväpa testïgun kanqäta musyatsiköku?”. Testïgun kanqantsikta willakïta penqakushqaqa, Diosnintsikqa alläpachi llakikunman (Sal. 119:46; leyi Marcus 8:38).

Ruranqantsikkunaqa, ¿cläruku rikätsikun Jehoväpa testïgun kanqantsikta? (Rikäri 12 y 13 kaq pärrafukunata).

12, 13. ¿Imanirtaq wakin Testïgukunachöqa clärutsu rikakun Diospa sirweqnin kayanqan?

 12 Peru wakin Testïgukunaqa mana alli kanqanta musyëkarpis, ‘mana cäsukoq nunakuna’ rurayanqantam qatiyan, tsëmi pëkunapita jukläya kayanqanqa rikakuntsu (1 Cor. 2:12). Diosta mana cäsukoq nunakunata qateqkunaqa, masqa munëninkunallatam puntaman churayan (Efes. 2:3). Tsëmi mëtsika consëjukuna kutin kutin chaskikarnimpis, wakinqa Diosta mana sirweq nunakunanö vistikuyan y altsapäkuyan. Alläpa kichki röpata o cuerpunkunata munapätsikoq röpakunatam vistikuyan, y hasta reunionkunaman ëwayänampaqmi tsënö vistikuyan. Y wakinkunam, Diosta mana cäsukoq nunakunanö aqtsankunata feyu rutukuyan, y alläpa feyu naqtsakuyan (1 Tim. 2:9, 10). Tsëmi Diosta mana sirweq nunakunawan juntakäyaptinqa, clärutsu rikakun Diospa sirweqninkuna kayanqanqa (Sant. 4:4).

13 Jina wakin Testïgukunaqa, Diosta mana cäsukoq nunakunatam portakïninkunachö qatiyan. Tsëtaqa rikätsikuyan alläpa lluta tushurnin, melanëpaq portakurnin, wakinkuna rikäyänampaq mana combiëneq fötunkunata Internetman churarnin y mana combiëneq kaqta Internetpa qellqarninmi. Tsëta rurarninqa, Diosta mana cäsukoq nunakunanö pensayanqantam rikätsikuyan. Tsënö cristiänukunaqa alläpa jutsata mana rurëkarpis, Diosnintsik munanqannö kawayänampaq kallpachakoqkunapaqqa mana alli ejemplum kayan (leyi 1 Pëdru 2:11, 12).

Jehoväta janan shonqulla sirweqkuna rurayanqankunataqa ama qatishuntsu.

14. ¿Imatataq ruranantsik Jehoväwan amïgu kanqantsik mana ushakärinampaq?

14 Diosta mana cäsukoq nunakunaqa, ‘jutsasapa ëtsapa munëninta y nawi rikanqankunatam’ mas precisaqpaq churanata munayan, jina ‘kapamanqantsikkunapita gälakunatam’ munayan (1 Juan 2:16). Peru noqantsikqa Jehoväpa sirweqninmi kantsik. Tsëmi pëqa mandamantsik “chikinqan rurëkunata y mana cäsukoq nunakunapa mana alli munëninkunata melanänapaq, y kanan witsan [...] alli juiciuwan, alli kaqta rurar y llapan shonquwan Diosta sirwirnin” kawanapaq (Tïtu 2:12). Tsëmi parlakunqantsikchö, mikunqantsikchö, upunqantsikchö, vistikunqantsikchö,  altsapäkunqantsikchö y trabajanqantsikchöpis cläru rikäyänan Jehoväpa sirweqnin kanqantsikta (leyi 1 Corintius 10:31, 32).

SHONQUPITA PATSËMI KUYANAKUNANTSIK

15. ¿Imanirtaq cristiänu mayintsikkunataqa shumaq y kuyëpa tratashwan?

15 Jina cristiänu mayintsikkunata shumaq tratarninmi, Jehoväwan amïgu kanqantsikpita agradecïdu kanqantsiktaqa rikätsikuntsik. Pëkunapis Jehoväpa sirweqninkunam kayan. Tsëta cuentachö katsirqa, imëpis shumaq y kuyëpam tratashun (1 Tes. 5:15). Jesusmi qateqninkunata kënö nirqan: “Këta rurayaptikim llapankuna musyayanqa qateqnïkuna kayanqëkita, jukniki juknikikuna kuyanakuyaptiki” (Juan 13:35).

16. ¿Imanötaq musyantsik sirweqninkunata Jehovä alläpa cuidanqanta?

16 Cristiänu mayintsikkunata shumaq tratanantsik precisanqanta entiendirinapaq, Diospa unë sirweqninkuna templuchö utilizäyanqan cösaskunaman pensarishun. Tsë cösaskunaqa Jehoväta adorayänampaqmi rakishqa karqan, tsëmi pëta adorayänanllapaq utilizäyaq. Moises qellqanqan Leychömi cläru willakoq imanö cuidayänampaq kaqta, y mana alli utilizaq kaqkunataqa wanutsiyänampaqmi mandakoq (Nüm. 1:50, 51). Rikärinqantsiknöpis, Jehoväqa tsë cösaskunata cuidayänantam munarqan. Tsë cösaskunatapis cuidëkarqa, ¿manatsuraq llapan shonqunkunawan sirweqninkunatanäqa masraq cuidanqa? Awmi, tsëmi juk kutichö sirweqninkunata kënö nirqan: “Qamkunata yatayäshoqnikikunaqa, nawi niñätam yatëkäyämun” (Zac. 2:8).

17. ¿Ima ruranqantsikkunatataq Jehovä rikëkämun?

17 Malaquïasqa nirqan, Jehoväqa sirweqninkuna rurayanqankunata rikarëkanqanta y juntakarnin shumaq parlakuyanqanta wiyëkanqantam (Mal. 3:16). Jehoväqa ‘kikimpa kaqkunata’ alleqmi reqin (2 Tim. 2:19). Pëqa llapan ninqantsikkunata y ruranqantsikkunatam cuentachö katsin (Heb. 4:13). Jehoväqa cristiänu mayintsikkunata perdonanqantsikta, shumaq chaskinqantsikta y kuyarnin shumaq yanapanqantsiktaqa rikëkämunmi, jina mana alli tratëkanqantsiktapis rikëkämunmi (Heb. 13:16; 1 Pëd. 4:8, 9).

“JEHOVÄQA MANAM MARKANTA JAQIRINQATSU”

18. Sirweqnin kanapaq Jehovä akramanqantsikpitaqa, ¿imanötaq agradecïdu kanqantsikta rikätsikuntsik?

18 Sirweqnin kanapaq Diosnintsik akramanqantsikpitaqa, alläpa agradecïdum këkantsik. Tsëmi Jehovällatana sirwinapaq änikurquntsik. Jina “mana alli y llutan ruraq nunakunachö” kawarnimpis, “culpannaq y jutsannaq” kanqantsikta nunakuna rikäyänantam munantsik, y alli portakïnintsik ‘aktsi cuenta’ cläru rikakunantam munantsik (Filip. 2:15). Mana alli rurëkunataqa chipyëpam chikinantsik (Sant. 4:7). Y cristiänu mayintsikkunatam kuyanantsik y respetanantsik, porqui pëkunapis Jehoväpa sirweqninkunam kayan (Rom. 12:10).

19. ¿Imanötaq Jehoväqa sirweqninkunata bendecin?

19 Bibliam kënö nimantsik: “Jehoväqa manam markanta jaqirinqatsu” (Sal. 94:14). Biblia tsënö ninqanqa rikätsimantsik, imëka pasakuptimpis Diosnintsik mana jaqimänapaq kaqtam, y manam ni wanïpis Diosnintsik kuyamänataqa michäkunqatsu (Rom. 8:38, 39). “Porqui kawarqa, Jehoväpaqmi kawantsik, y wanurqa, Jehoväpaqmi wanuntsik. Tsëmi kawarpis o wanurpis, Jehoväpa kantsik” (Rom. 14:8). Alläpam shuyarëkantsik sirweqninkunata Jehovä kawaritsimunan junaqtaqa (Mat. 22:32). Rasumpa kaqchöqa, kanan witsampis mëtsika bendicionkunatam chaskikantsik. Biblia ninqannöpis, “Jehovä Diosta adoraq nunakunaqa alläpa kushishqam sientikuyan”, porqui pëkunatam sirweqninkuna kayänampaq akrashqa (Sal. 33:12).

^ par. 7 Malaquïas 3:16: “Tsë witsanmi Jehoväta respetaqkunaqa kikinkunapura parlayarqan, y Jehovämi tsë llapanta rikëkarqan y wiyëkarqan. Tsëmi Jehoväta llapan respetaq kaqkunapaq y jutinman yarpaq kaqkunapaq pëpa puntanchö juk libru qellqakarqan”.