“Llapan alli qarëkuna y chaskinqantsik chipyëpa allikunaqa rarapitam shamun, ciëluchö aktsikunapa Teytampitam urämun” (Santiägu 1:17). Kë textuqa ciëluchö këkaq Jehovä Diosnintsik alläpa alli kanqantam rikätsikun. Y Pëqa llapan nunakunatam imëkan qarashqa, peru ni imawampis mana igualaq juk qarëninmi kan. ¿Imaraq tsë qarëqa? Juan 3:16 textuchömi tsëpaq parlarnin Jesus kënö nirqan: “Porqui nunakunata alläpa kuyarninmi Diosqa japallan Tsurinta pëkunarëkur qorqan, tsënöpa pëman markäkuyanqanta rikätsikoqkuna mana ushakätsishqa kayänampaq, sinöqa imëyaqpis kawëyoq kayänampaq”.

Japallan Tsurinta wanunampaq permitirninmi, Jehoväqa imawampis mana igualaq qarënintsik qomarquntsik. Imëkata rurarnimpis manam kikintsikllaqa edäyëpita, wanïpita ni jutsapita librakïta puëdishwantsu karqan (Salmus 51:5; Juan 8:34). Tsëmi Diosnintsikqa alläpa kuyamarnintsik, tsëkunapita libramänapaq tsurin Jesucristu wanunanta permitirqan. Tsënöpam Jehoväqa rescatamarquntsik, y pëta llapan cäsukoq nunakunam tsërëkur mana wanushpa kawakïta puëdiyan. Peru, ¿imataq rescätiqa? ¿Imanirtaq precisan? Y ¿imanötaq tsëqa yanapamantsik?

¿Imataq rescätiqa? Tsëqa imatapis kutitsiyänampaq o juk prësuta librayänampaq chaninta pagakuyanqanmi. Bibliachöqa willakun juk Shumaq Patsachö mirëninkunawan juntu imëyaqpis kawakuyänanta munarnin, Adantawan Ëvata jutsannaqta Diosnintsik kamanqantam (Genesis 1:26-28). Peru llakinëpaqqa, Diosnintsikta cäsukurnin imëyaqpis kawakuyänampa rantinmi, mana wiyakur jutsasapa tikrariyarqan. ¿Y imachötaq ushayarqan? Bibliam kënö nin: “Juk nunarëkurllam llapan nunakunaman jutsa yëkurqan, y jutsarëkurnam pëkunaman wanï charqan, y tsënömi wanïqa llapan nunakunaman chärirqan, llapankuna jutsata rurayashqa kayaptin” (Romänus 5:12). Jutsannaq kawëta herenciatanö tsurinkunapaq jaqinampa rantinmi, Adanqa jutsasapa këman chätsirqan. Y tsënöpam mirëninkunaqa wanuyarqan.

Imatapis kutitsiyänampaqqa, oqrayanqampa chanintaraqmi pagakuyänan karqan. Adanqa ardëpam Diosta cäsukurqantsu, tsënöpam jutsasapa tikrarirqan. Y Biblia ninqannömi, Adan ruranqanrëkur mirëninkunaqa jutsapa y wanïpa esclävun cuenta tikrariyarqan. Tsëpita librakäyänampaqqa, juk jutsannaq nunaraqmi wanunan karqan: pëqa Jesusmi karqan (Romänus 5:19; Efesius 1:7). Jutsapita y wanïpita salvamänapaq Diosnintsik chaninta mana pagakuptinqa, manam Adanpa y Ëvapa mirëninkunaqa imëyaqpis kawakïta puëdiyanmantsu karqan (Revelacion [Apocalipsis] 21:3-5).

Tsurin Jesucristu wanunanta permitinqanmi, nunakuna mana wanushpa kawayänampaq yanapakun. Tsëmi Diosnintsikpa mas alli kaq qarëninqa. Ima qarëwampis mana igualaq qarë kanqanta alleq entiendinapaqqa, qepa kaq yachatsikïchö rikanqantsik yanapakïkunata Diosnintsik imanö chipyëpa ruranqanta rikärishun.

Munanqantsik kaq qarë. Llapantsikmi shonqupita patsë mana wanushpa kawakïta alläpa munëkuntsik (Eclesiastes 3:11). Peru manam kikintsikllapitaqa tsënö kawëta puëdishwantsu, sinöqa Jesus wanunqanrëkurmi. Bibliaqa kënömi nin: “Jutsa qokunqan päguqa wanïmi, peru Dios qokunqan qarëqa Señornintsik Cristu Jesusrëkur imëyaqpis kawëmi” (Romänus 6:23).

Wananqantsik kaq qarë. Jutsapa y wanïpa chanintaqa manam pipis pagakïta puëdintsu. Bibliachöqa kawënintsikta salvanapaq pagakïqa alläpa chaniyoq kanqanta y ni pipis mana pagakïta puëdinqantam willakun (Salmus 49:8). Tsëmi jutsapita y wanïpita librakunapaqqa, Diosnintsik yanapamänataraq alläpa wanëkurqantsik.  Tsërëkurmi, “jutsapita libramänapaq Cristu Jesus chaninta” pagakunampaq Diosnintsik dispunirqan (Romänus 3:23, 24).

Mas wananqantsik hörachö chaskinqantsik qarë. “Jutsasapallaraq këkashqa noqantsikrëkur Cristu wanunanta” jaqinqantam, Bibliaqa nin (Romänus 5:8). Diosnintsikqa ‘jutsasapallaraq këkashqam’ salvamänapaq chaninta pagakurqan, y tsë ruranqanwanmi alläpa kuyamanqantsikta rikätsimashqantsik. Jutsasapa kanqantsikrëkurmi sufrikantsikllaraq; peru Jesus wanunqanrëkur shumaq kawëman pensanqantsikqa, alläpam kushitsimantsik.

Kuyakïwan qomanqantsik qarë. ¿Imarëkurtaq Diosnintsikqa Tsurin wanunanta permitirqan? “Këchömi noqantsikpaqqa Diospa kuyakïnin rikakashqa karqan, japallanlla Tsurinta nunakunaman Dios kachamushqa kanqanchö, tsënöpa përëkur noqantsik imëyaqpis kawëta tarinapaq. Kuyakïqa këmi: manam noqantsik Diosta kuyanqantsiktsu, sinöqa noqantsikta pë kuyamanqantsik[mi]” (1 Juan 4:9, 10).

¿Imanötaq Diosnintsikpa imawampis mana igualaq qarënimpita agradecikunqantsikta rikätsikushwan? Juan 3:16 textuchömi Jesus kënö nirqan: “Pëman markäkuyanqanta” rikätsikoqkunallam salvakuyanqa. Markäkïqa “imatapis shuyanqantsikta chaskinantsikpaq kaqta següru këmi”, tsëtam Biblia nin (Hebrëus 11:1). Tsënö següru kanapaqqa, rasumpa kaqta musyanantsikmi alläpa precisan. Tsëmi Diosnintsikta reqinëkipaq tiempïkita rakinëki, porqui Pëmi mas alli kaq qarëtaqa qomarquntsik. Jina mana wanushpa kawakunëkipaq imata ruranëkipaq kaqtapis yachakunëkim.

Rasumpa kaqta yachakunëkipaqqa, jw.org nishqan päginachö këkaq yachatsikïkunapita maslla yachakuri. Jehoväpa testïgunkunaqa kushishqam yanapariyaqman. Y Diosnintsikpa qarënimpita yachakunqëkimannömi, cuentata qokunki tsë qarëqa alläpa precisanqanta. Y imanö yanapashunqëkita rikarmi, kënö ninki: “¡Diostam agradecikü! ¡Pëmi Señornintsik Jesucristurëkur libramanqa!” (Romänus 7:25).