Llapan kanqanman ëwari

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Idiömata akrë Quechua (Ancash)

Corëa del Sur nacionchömi cärruchö yachatsikïkan.

CRISTIÄNUNÖ KAWAKUNAPAQ Y YACHATSIKUNAPAQ REUNIONCHÖ YACHAKUNAPAQ Septiembri 2018

Imanö yachatsikunapaq

Nunakuna sufriyaptin Diosnintsik imanö sientikunqanta parlaparnin yachatsinapaq.

ÖRUTANÖ BIBLIACHÖ ASHINAPAQ

Jesusmi milagrukunata rurar qallan

Jesuspa punta kaq milagrumpita yachakunqantsikmi yanapamantsik pëta mas alleq reqinapaq.

ÖRUTANÖ BIBLIACHÖ ASHINAPAQ

Samariapita warmitam Jesusqa Diospita yachatsin

Mëchö tsëchö yachatsikurmi, Jesusqa Samariapita warmita yachatsinampaq cada junaq ruranqampaq parlaparnin qallarqan.

DIOS MUNANQANNÖ KAWANAPAQ

Alli yachatsikoq kë: Parlapar qallë itsa tsënöpa yachatsirnin qallarinkiman

¿Imataraq rurashwan mana reqishqantsikkunata parlapar qallanapaq?

ÖRUTANÖ BIBLIACHÖ ASHINAPAQ

Ama imatapis munarllaqa Jesuspa qateqnin kashuntsu

Wakin qateqninkunaqa ofendikuyarqanmi y imatapis munarlla qateqnin karninmi qatita munayarqannatsu.

DIOS MUNANQANNÖ KAWANAPAQ

Manam imatapis perditsiyarqantsu

Jesusnöllam noqantsikpis imëka kaqkunata mana perditsir Jehovä qomanqantsikkunapita agradecikunqantsikta rikätsikuntsik.

ÖRUTANÖ BIBLIACHÖ ASHINAPAQ

Jesusqa Teytantam alabarqan y respetarqan

Jesuspaqqa Jehovä llapan mandanqanta cumplim masqa precisarqan.

DIOS MUNANQANNÖ KAWANAPAQ

Jesusnö humildi kashun y ama alli tukushuntsu

¿Imanötaq Jesusnölla kanqantsikta rikätsikushwan congregacionchö imallatapis ruranapaq nimashqa o ima cargullatapis qomashqa?