Llapan kanqanman ëwari

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Idiömata akrë Quechua (Ancash)

 DIOS MUNANQANNÖ KAWANAPAQ

Jehoväta imëpis sirwinampaq yanapë

Jehoväta imëpis sirwinampaq yanapë

Kushi kushilla y seguïdu yachatsikunampaq mushoq publicadorta puntallapitana alleq yachatsishqaqa, alli yachatsikoqmi tikranqa (Pr 22:6; Flp 3:16). ¿Imataraq rurankiman estudiantiki alli yachatsikoq kanampaq? Rikärishun:

  • Publicador kanampaq nirayämunqampita patsë, estudiantikita Diospita alli yachatsikunampaq yanapë (km 8/15 päg. 1). Cada semäna yachatsikoq yarqunampaq tiempunta patsätsinan alläpa precisanqanta rikäratsi (Flp 1:10). Yachatsikunqantsik sitiukunapaq alli parlapë (Flp 4:8). Grüputa rikaq anciänuwan y wakin publicadorkunawan yachatsikoq yarqunampaq animë, tsënöpa pëkunata rikar yachakunampaq (Pr 1:5; km 10/12 päg. 6 pärr. 3).

  • Estudiantiki bautizakuriptimpis, alli yachatsikoq kanampaq yanapar sïgui. “Dios Yayapa kuyakïnin” neq libruwan yachakur sïguikaptinnäqa masraq (km 12/13 päg. 7).

  • Mushoq publicadorwan yachatsikoq yarqurqa, ama difïcil entiendinantaqa yachatsikïtsu. Y pë yachatsikur ushariptin felicitäri. Tsëpitana mas alli yachatsikoq kanampaq maslla yanapari (km 5/10 päg. 7).