¿Imanirtaq apostolkunaqa nunakunata mantsar qallëkuyarqan?

14:29, 31

  • Kikinkunallamanmi confiakuyarqan. Wakin apostolkuna Jesusta jaqiyaptimpis, mana jaqinampaq kaqtam Pëdruqa pensarqan.

14:32, 37-41

  • Manam mäkoq mäkoqqa këkäyarqantsu ni mañakïkäyarqantsu.

Jesus kawarimunqampita patsëqa, ¿imataq apostolkunata yanaparqan nunakunata mana mantsayänampaq y chikikïkäyaptimpis yachatsikur sïguiyänampaq?

13:9-13

  • Jesus ninqantam alleq yarpäyarqan. Tsëmi chikir qatikachäyaptimpis tsarakuyänampaq listu këkäyarqan.

  • Jehovämanmi confiakuyarqan y yanapanampaqmi mañakuyarqan (Hch 4:24, 29).

¿Imakunachötaq valoryoq këta wanantsik?