15:4-7

Mana allikunapa pasanqantsik höra alli tsarakunapaq y shoqamänapaqmi, Jehoväqa Palabranta utilizan. ¿Imanötaq Diosta unë witsan sirweqkunapita yachakunqantsikqa yanapamantsik?

  • Noë

  • Josë

  • David