Nunakunaqa manam gobernëta puëdintsiktsu ni tsëpaq derëchuyoqtsu kantsik

10:21-23

  • Israel markapa pushaqninkunaqa manam Jehoväta cäsukuyarqantsu, tsëmi israelïtakunaqa mana allita rurar qallëkuyarqan.

  • Jehovä mandakunqanta cäsukoqkunaqa yamë y kushishqam kawakuyarqan.