Jesus Wanunqanta Yarpë 23 de marzu killachöqa 12 millon nunakuna shayämunantam shuyarantsik. Discursukunata ruramoqmi yachatsikamunqa nunakunata Jehovä salvananrëkur juk jatun qarëta ruramanqantsikpita y tsërëkurqa llapantsikmi salvacionta tarita puëdintsik (Isa 11:6-9; 35:5, 6; 65:21-23; Jn 3:16). Discursuta ruramoq wawqim shumaq yachatsikïninwan shamoqkunata Jehoväman witiyänampaq yanaparinqa. Jina noqantsikpis pëkunata shumaq chaskirmi Jehoväman witiriyänampaq yanaparishun (Ro 15:7). Rikärishun imanö ruranapaq kaqta.

  • Discursu manaraq qallaptinqa, shamoq invitädukunata y Jehoväpa kaqchö qelanashqa kaqkunatam shumaq kushi kushilla chaskir këkashwan y manam täkïkäshwanllatsu.

  • Invitädïkikunata alkäbu alkäbulla yanapë, peru jina invitacionta chaskishqa kar shamoqkunatapis imëkanöllapapis yanapëta procurë. Qamwan täkuyänampaq niri, Bibliëkitawan cantikïkita rikätsir yanapë.

  • Discursu ushariptinmi tapurinkiman ima tapukïninllapis kapunqanta. Y juk congregacion yëkunan kaptin, congregacionniki localpita ras yarqunan kaptinqa, juk junaqchö watukanëkipaq kaqta niri. Itsa nirinkiman: “¿Kë reunion gustashurqunki?, tsëpita maslla parlakurinapaq, ¿manatsuraq watukareqman?”.