Unëpitanam willakushqa kayarqan Jehovätawan Jesustaqa mana chaskiyänampaq kaqta

2:1-3

  • Puntapitanam willakuyarqan nunakuna kikinkunapa autoridäninkunata ashirnin, Jesuspa autoridäninta mana chaskiyänampaq kaqta.

  • Tsë willakïqa Jesuspa tiempunchömi cumplirqan y kananmi masqa cumplikëkan.

  • Salmu qellqaqmi nirqan nunakunaqa shiminkuna rurillanchö mana kaqta parlayänampaq kaqta. Tsë ninanqa, rurëta pensayanqankunaqa mana väleq y mana kaqpaq kanqanta.

Jehovä churanqan Reyta respetaqkunallam, salvakuyanqa

2:8-12

  • Tsë akrashqa Reypa contran churakaqkunaqa ushakäyanqam.

  • Diospa tsurin Jesusta respetaqkunaqa, yamë y segürum kawakuyanqa.