Elifazpaq, Bildadpaq y Zofarpaq Job mañakunantam Jehoväqa munarqan

42:7-10

  • Elifazta, Bildadta y Zofartam Job kaqman ëwëkur sacrificiuta rurayänampaq.

  • Jobmi tsë nunakunarëkur mañakunan karqan.

  • Pëkunapaq mañakuriptinmi Jehoväqa Jobta bendicirqan.

Markäkunqampita y alli tsarakunqampitam Jehoväqa Jobta bendicirqan

42:10-17

  • Jehoväqa Jobpa llapan sufrimientunkunatam ushakäratsirqan y alli salorninmi qorqan.

  • Amïgunkunawan kastankunaqa rasumpam Jobta shoqayarqan imëka sufrimientupa pasashqa kaptin.

  • Jehovä yanapaptinmi Jobqa kapoqyoq tikrarirqan y kapunqampitapis mastam chaskirqan.

  • Jobwan warminqa yapë 10 wamrayoqmi kayarqan.

  • Jobqa 140 watakuna masmi kawarqan y willkampa willkankunatapis rikarqanran.