Jehoväpa Gobiernunchö këta munaqkunaqa tsë gobiernupita y imata ruranqampitam llapan puëdiyanqanta yachakïta tïrayänan. ¿Imanir? Porqui Diospa Gobiernun gobernëkanqanman markäkïninkunata sinchiyätsirpis, yanapanqam wakin nunakunatapis willayänampaq (Sl 45:1; 49:3). El Reino: cien años y sumando neq vidëuta rikëkarnin kë tapukïkunapa respuestanta ashi:

  1. ¿Imanötaq “Foto-Drama de la Creación” rikaqkunata yanaparqan?

  2. ¿Imanötaq radiuta utilizäyarqan llapan nunakunaman alli willakïta chätsiyänampaq?

  3. ¿Imanö mastaq yachatsikuyarqan y imanötaq yanapakushqa?

  4. ¿Imanötaq publicadorkunata yachatsiyanqan cläsikuna tiempuwan alliyashqa?

  5. ¿Imanötaq Galaad Escuëlachö estudiantikunata yanapayarqan alli yachatsikuyänampaq?

  6. ¿Imanötaq Jehoväpa markanchö Asamblëakuna yanapakushqa alli yachatsikoq kayänampaq?

  7. ¿Imanirtaq següru këkanki Diospa Gobiernun rasumpa kanqanta, y gobernëkanqantana?

  8. ¿Imanötaq Diospa Gobiernunta yanapanqantsikta rikätsikuntsik?