15:11-32

¿Imakunatataq kë igualatsikïpita yachakuntsik?

  • Kuyakoq Teytantsik Jehoväpa markanchö quedakunqantsikmi mas alliqa kanman, tsëchömi pëqa shumaq cuidamantsik.

  • Jehoväpita karupäkurishqa karqa, humildim kanantsik y pëmanmi kutinantsik. Y pëqa perdonamäshunmi.

  • Arrepentikurnin congregacionman kutimoqkunataqa, Jehovänöllam kushishqa y kuyakïwan chaskinantsik.