Llapan kanqanman ëwari

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Idiömata akrë Quechua (Ancash)

Camböya nacionchömi Diospita yachatsikïkäyan

CRISTIÄNUNÖ KAWAKUNAPAQ Y YACHATSIKUNAPAQ REUNIONCHÖ YACHAKUNAPAQ Febrëru 2018

Imanö yachatsikunapaq

Kë tapukïkunawan imanö yachatsikunapaq: ¿Bibliaqa kanan witsan yanapakuntsuraq? ¿Cientïficukuna niyanqanwan Biblia yachatsikunqanqa contranakunku? ¿Bibliapa consëjunkunaqa yanapakuntsuraq?

ÖRUTANÖ BIBLIACHÖ ASHINAPAQ

Trïgupaq y mana alli qorapaq parlaq igualatsikï

¿Imatataq Jesusqa rikätsikïta munarqan trïgupaq y mana alli qorapaq parlarnin? ¿Pitaq muroq nuna? ¿Pitaq chikeqnin? ¿Pikunataq kayan segaqkuna?

DIOS MUNANQANNÖ KAWANAPAQ

¿Imatataq yachakuntsik ciëluchö Gobiernupaq igualatsikïkunapita?

Diospita alli yachatsikunampaqmi Jesusqa fäcil-lla entiendina igualatsikïkunata utilizarqan. ¿Imatataq yachakuntsik mateu librupa 13 kaq capïtulumpita?

ÖRUTANÖ BIBLIACHÖ ASHINAPAQ

Wallkaqllawanmi Jesusqa mëtsikaqta mikïnin qorqan

Pitsqa tanta y ishkë pescädulla këkaptimpis, llapanta qarayänampaqmi Jesusqa qateqninkunata nirqan. ¿Imataq pasakurqan, y imatataq yachakïta puëdintsik?

DIOS MUNANQANNÖ KAWANAPAQ

“Teytëkitawan mamänikita precisaqpaq churar respetë”

Jesusqa kënö nirqan: “Teytëkitawan mamänikita precisaqpaq churar respetë”. ¿Teytantsikkunata cäsukunapaq y respetanapaq Jesus mandakunqanqa juk rätullapaqtsuraq?

ÖRUTANÖ BIBLIACHÖ ASHINAPAQ

¿Dios pensanqannöku pensantsik?

¿Imataraq rurashwan Diablupa rantin, Diosnintsik pushamänapaq? Diosnintsik pensanqannö pensanapaqmi Jesusqa imakunata ruranantsik precisanqanta nirqan.

DIOS MUNANQANNÖ KAWANAPAQ

Alli yachatsikoq kë: Tapukïkunata alli utilicë

Jesusqa alleqmi tapukïkunata utilizarqan. ¿Imanötaq pënölla rurashwan?

ÖRUTANÖ BIBLIACHÖ ASHINAPAQ

Mana ishkinapaq kallpachakushun y wakintapis ishkitsishuntsu

Ishkitsimaqnintsik rurëkunata permitinqantsik o pitapis ishkitsiqa, mana alli kanqantam Jesusqa igualatsikïkunawan yachatsikurqan. ¿Imataq ishkitsikoq rumi cuenta kanman?