Llapan kanqanman ëwari

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Idiömata akrë Quechua (Ancash)

 DIOS MUNANQANNÖ KAWANAPAQ

Shuyaranqantsikkunaman yarpanqantsikmi kushitsimantsik

Shuyaranqantsikkunaman yarpanqantsikmi kushitsimantsik

Shuyaranqantsikkunaman yarpanqantsikqa, imëka juk barcu ëwakunanta tsaraqnömi yanapamantsik (Heb 6:19). Desgraciakunapa pasashqapis Diosta mana jaqipa sirwinapaq y mana qelanäkurinapaqmi yanapamantsik (1Ti 1:18, 19). Tsë desgraciakunaqa itsa kanman mana allikunapa pasanqantsik, kapamanqantsikkunata oqrarinqantsik, qeshyapäkunqantsik, kuyë familiantsik wanukïkuptin llakikunqantsik o ima maspis Jehoväta mana jaqipa sirwinantsikta peligruman churamoq.

Shuyaranqantsikkunaman yarpanqantsik y markäkunqantsikmi yanapamantsik, Diosnintsik änikunqanta rikëkaq cuenta kanapaq (2Co 4:16-18; Heb 11:13, 26, 27). Tsëmi ciëlupaq o Patsapaq karpis, Bibliachö këkaq änikïkunaman yarpachakunantsik. Tsënöpam imëpis kushishqalla këkäshun (1Pë 1:6, 7).

“SHUYÄKÏNIKIKUNARËKUR ALLÄPA KUSHISHQA KAYË” NEQ VIDËUTA RIKÄRIR KË TAPUKÏKUNAPITA YACHAKURIYË:

  • ¿Imatataq Moisespita yachakïta puëdintsik?

  • ¿Ima precisaq carguyoqtaq teytakuna kayan?

  • ¿Imakunapitataq yachakuyankiman Familiachö Diosta Adorana Hörachö?

  • ¿Imanötaq shuyaranqantsikkunaman yarpanqantsik alli tsarakunapaq yanapamantsik?

  • ¿Ima pasakunantataq masqa shuyaranki?