Jesusqa kënömi yachatsikurqan: “Debaldillam chaskiyarqunki; debaldilla qoyë” (Mt 10:8). Tsëtaqa wiyakuntsik Bibliapita ni publicacionkunapitapis mana cobrakurmi (2Co 2:17). Tsë publicacionkunaqa Diospa Palabrampita rasumpa kaqta yachatsikuptinmi alläpa precisan. Peru imprimiyämunampaq y entëru Patsachö congregacionkunaman apatsiyänampaqqa gasturan y alliraqmi kallpachakuyänan. Tsëmi utilizänantsikpaq kaqllata apanantsik.

Publicacionkunata nunakunata manaraq qarakurnin alliraq yarpachakï, y cällichö yachatsikïkarnäqa masraq (Mt 7:6). Nunakuna pasaqta manaraq qararnin alliraq parlapë, tsënöpa leyita munanqanta o mana munanqanta musyanëkipaq. Jina allim kanman kë recuadruchö këkaq tapukïkunaman alleq pensanantsik. Publicacionkunata leyita mana munaqnö kaptinqa, mas alliqa kanman juk tratäduta qararinqantsikmi. Peru publicacionnintsikkunata o revistantsikkunata munayaptinqa kushishqam qararishun (Pr 3:27, 28).