Tisri 455 J.m.sh.

8:1-18

  1. Itsachi këchöqa Nehemïas nikan, Diosta adorayänampaq nunakuna juntakäyänampaq.

  2. Llapanmi kushishqa sientikuyarqan.

  3. Familiayoq ollqukunam juntakäyarqan Leypita yachakuyänampaq y imanö cumpliyänampaq kaqta rikäyänampaq.

  4. Ramäda wayikunapa fiestanta kushishqa rurayänampaqmi alistakuyarqan.