¿Imanötaq Jehoväqa teytakunata yanapan wamrankunata shumaq wätayänampaq? Jehovämi yanapayämashqa wamräkunata shumaq yachatsiyänäpaq neq videuta rikärir, Abiliowan warmin Ulla Amorim rurayanqampita yachakuriyë:

  • Wamrankunata shumaq wätayänampaqqa, ¿imanötaq wamra kayanqan witsan pasayanqankuna yanaparqan?

  • ¿Imatataq wamrankuna kushishqa yarpäyan wamra kayanqan witsampita?

  • ¿Imanötaq Abiliowan warmin Ullaqa Deuteronomiu 6:6, 7 textu ninqannö wamrankunata yachatsiyarqan?

  • ¿Imanirtaq wamrankunata mandarllatsu kayaq?

  • ¿Imanötaq wamrankunata alli decidiyänampaq yanapayarqan?

  • Llapan tiempunkunawan Jehoväta sirwiyänampaq yanaparninqa, ¿imanötaq sientikuyarqan? (bt-S päg. 178 pärr. 19).