11:28-30

“Yügüqa manam nanatsikuntsu”

Jesusqa carpintëru karninchi, yügukuna rurëta alleq yachaq; itsa ratashta o animalpa qaranta churaq törukuna mana nanatsikuyänampaq. Bautizakurirqa Jesuspa qateqninmi tikrarirquntsik y yüguntam chaskirquntsik. Tsëpita witsëpaqa imëka rurëyoq y congregacionchö cargukunayoqnam karquntsik, y tsëta cumplinanqa manam fäciltsu kashqa. Peru tsëkunarëkurqa atska bendicionkunata y kallpatapis chaskirquntsikmi.

¿Ima bendicionkunatataq chaskirqunki Jesuspa qateqnin kanqëkipita patsë?