Warmiwan ollqu imëpis juntu kawakuyänampaqmi, Jehoväqa casädu kawakïta patsätsirqan (Ge 2:22-24). Divorciakïtaqa puëdiyan majan jukwan oqllanakur ruranakïman ishkishqa kaptinllam (Mal 2:16; Mt 19:9). Casädu kawëninkunachö kushishqa kayänanta munarmi, Jehoväqa alli majata akrayänampaq y casädu kawëninkunachö kushishqa kayänampaq shumaq consejakun (Ec 5:4-6).

¿CÓMO SABES SI ES AMOR? NEQ VIDEUTA RIKÄRIR, KË TAPUKÏKUNATA CONTESTARIYË:

  • ¿Imanirtaq Frankwan warmin Bonnie wamrankuna Laurata consejayanqanqa allipaq y shumaq karqan?

  • ¿Imanirtaq pensankimantsu reqinakïkanqëki warmi o ollqu Testïgu tikranampaq yanapëta puëdinqëkita?

  • ¿Imata ruranampaqtaq Paulwan warmin Priscïlaqa Laurata niyarqan?

  • ¿Imanirtaq Danielwan Melïsaqa casädu kawëninkunachö mana allikunapa pasayarqan?

  • ¿Imatataq Älanwan Lauraqa Diospa kaqchö rurëta munayarqan?

  • ¿Imanirtaq alläpa precisan manaraq casakurnin ‘shonqunchö imanö kanqanta’ alliraq musyänëki? (1Pë 3:4).

  • ¿Imataq rasumpa kuyakïqa? (1Co 13:4-8).