ÖRUTANÖ BIBLIACHÖ ASHINAPAQ

 • Ichikllachönam libri kashun(10 min.):

 • Yachatsikïninta alleq ashishun (8 min.):

  • Lü 21:33. Jesus tsënö ninqanqa, ¿ima ninanraq? (nwtsty notas de estudio para Lu 21:33: “El cielo y la tierra pasarán” y “mis palabras de ningún modo pasarán”).

  • Lü 22:28-30. ¿Ima conträtutataq Jesus rurarqan, piwantaq rurarqan y imapaqtaq tsë conträtuqa? (w14 15/10 päg. 14 pärrk. 15, 16).

  • Kë semänapaq kaqta Bibliachö leyinqëki, ¿imatataq Jehoväpita yachatsishurqunki?

  • Kë semänapaq kaqta Bibliachö leyirnin, ¿ima precisaq yachatsikïkunatataq tarirqunki?

 • Bibliata leyinapaq (4 min. o mënus): Lü 22:35-53.

MAS ALLI YACHATSIKOQ KANAPAQ

 • Parlapar qallanapaq (2 min. o mënus): “Imanö yachatsikunapaq” neqwan yachatsikur qallë. Yachatsikunqëkichö wiyëta mana munar tukïta neq nunata parlapäri.

 • Watukaq kutinapaq (3 min. o mënus): “Imanö yachatsikunapaq” neqwan yachatsikur qallë. Tsëpitana ocupädu kayaptin imata ruranantsik precisanqanta rikätsikuri.

 • Yapë watukaq kutinapaq videu (5 min.): Videuta churari y tsëchö këkaqkunawan yachakuriyë.

DIOS MUNANQANNÖ KAWANAPAQ