Magogpita Gogta manaraq ushakaptin y ushakashqanchöna ima pasakunampaq kaqtam, Bibliaqa alleq entienditsikun.

 • Rev 17:16-18

  ¿Imapa ushakëninwantaq jatun sufrimientuqa qallanqa?

 • Eze 38:2, 11, 15

  ¿Pitaq Jehoväpa markanta ushakätsita tïranqa?

 • Rev 16:16

  ¿Ima guërrachötaq Jehoväqa Magogpita Gogta ushakätsinqa?

 • Rev 20:4

  ¿Ëka watapataq Jesus gobernanqa?

¿Imanötaq Diospa kaqchö alistakushwan Magogpita Gog ushakätsimënintsikta tïraptin alleq tsarakunapaq?