¿IMANÖTAQ BIBLIAPITA YACHATSIKÏNËKUNA? (Videu)

Publicacion: Noqakunaqa grätisllam nunakunata Bibliapita yachatsiyä, y tsëchömi kënö tapukïkunapa respuestankunapita yachatsikuyä: ¿imanirtaq alläpa sufrintsik? ¿Imanötaq familiantsikchö kushishqa kawakushwan? Kë videum imanö yachatsikuyanqäta willakun. [Videuta rikäratsi]. Gustashuptikiqa kë librupitam yacharatseqman. [Yachatsikunantsikpaq utilizanqantsik mëqan publicacionnintsikllatapis rikäratsi, y Bibliapita imanö yachatsikunqantsiktapis niri].

RASUMPA KAQTA YACHATSIKUSHUN

Tapukï: ¿Imapaqraq Dios kamamashqantsik?

Textu: Sl 37:29

Rasumpa kaq: Diosnintsikqa mana wanushpa kawayänampaqmi nunakunata kamashqa.

DIOSPA ALLI WILLAKÏNINKUNA

Tapukï: ¿Mëchötaq alli willakïkunata tarishwan? [¿Gustashunkimantsuraq alli willakïkunata wiyë? videuta rikäratsi].

Textu: Isa 52:7

Publicacion: Kë follëtuchöqa alli willakïkunam kan, porqui Diospa Palabranchö këkaq willakïkunapitam yachatsikun.

IMANÖ YACHATSIKUNËKIPAQ KAQTA QELLQË

Punta kaq yachatsikïta qatirlla imanö yachatsikunëkipaq kaqta qellqë.