Septiembripita patsëmi, Reunionchö yachakunapaq höjamanqa juk mushoq yachatsikï yapakämunqa, tïtulunqa kanqa “Rasumpa kaqta yachatsikushun” ninmi. Këwanqa Bibliapa juk rasumpa yachatsikïnintam yachatsikushun juk tapukïwan y Bibliapa juk textuwanmi.

Pipis yachakïta munaqnö kaptinqa, yapë watukanapaqmi juk publicacionllata jaqirapushwan, o jw.org päginapitapis juk vidëuta rikäratsishwanmi. Parlapar sïguinapaq juk ishkë junaqkunallachö kutita tïrashun. Kë mushoq yachatsikïkuna y congregacionchö asignacionkunaqa What Can the Bible Teach Us neq librupa precisaq yachatsikïninkunapitam jorqakämunqa, këqa Yachatsikun librum, peru mas fäcil-lla entiendinapaq mushoq revisashqa librum kanqa. Quechuachö kë libru manaraq kaptinmi, Rasumpëpaqa, ¿imatataq Biblia yachatsikun? neq librullataraq utilizäshun, porqui tsëchö yachatsikïkunaqa alläpam yanapakun nunakunata watukaq kutinapaq y estudiu biblicuta diriginapaq.

Juk nänillam kawëmanqa apakun (Mt 7:13, 14). Yachatsinqantsik nunapaqa tukï creenciankunam kan y tukï sitiupitam kayan, tsëmi pëkunapaqnö Bibliapita yachatsikïkuna kanan (1Ti 2:4). Bibliapa tukï yachatsikïninkunata kutin kutin yachatsikur y Diospa ‘rasumpa kaq palabranta’ alli utilizarqa, mas kushishqam sientikushun y nunakunata yachatsinqantsikpis mas allim yarqapamäshun (2Ti 2:15).