1:3, 4

Jehoväqa shoqamantsik congregacionchö cristiänukunawanmi. Y noqantsikqa, ¿imanötaq sufrikaqkunata shoqashwan?

  • Parlapämashqa shumaq wiyarninmi.

  • Waqaqkunawan waqarninmi (Ro 12:15).

  • Juk cartata apatsirnin, mensäjita Internetpa o celularpa mandarninmi (w17.07 päg. 15, recuadruta).

  • Pëkunapaq y pëkunawan mañakurninmi.