3:1-5

¿Imanirtaq judïukunapa pushakoq religiösunkunata rikar Jesus llakikurqan? Porqui säbadupaq Ley mandakunqankunapitapis maskunata yaparkuryanmi rurëkäyarqan, tsënöpam rikätsikuyarqan tsë Ley sasa cumplinan kanqanta. Pëkunaqa manam munayaqtsu ni juk kurullatapis tsë junaqchö wanutsiyänanta. Jina manam nunakuna pakikuyaptin o tullunkuna ulluptin jampiyäpunanta munayaqtsu, wanunampaq këkaqkunallata tsë junaqchö atiendiyänantam munayaq. Tsë llapanmi rikätsikun makin mana kuyukoq nunata mana llakipäyanqanta.