Llapan kanqanman ëwari

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Idiömata akrë Quechua (Ancash)

Republica Chëca nacionchömi estudiu Biblicuta qoykäyan.

CRISTIÄNUNÖ KAWAKUNAPAQ Y YACHATSIKUNAPAQ REUNIONCHÖ YACHAKUNAPAQ Abril 2018

Imanö yachatsikunapaq

Bibliapita y kushikïta imanö tarinapaq kaqpita yachatsikushun.

ÖRUTANÖ BIBLIACHÖ ASHINAPAQ

Pascua fiesta y Jesus Wanunqanta Yarpëqa, ¿imachötaq jukläya kayan y imachötaq igualan?

Pascua fiestaqa manam Jesus Wanunqanta Yarpëwan igualtsu, peru imanö rurayanqampitaqa yachakïtam puëdintsik.

ÖRUTANÖ BIBLIACHÖ ASHINAPAQ

Ëwayë y qateqnin tikrayänampaq yachatsikuyë: ¿imanir, mëchö y imanö?

Jesuspa qateqnin tikrayänampaq yanapëqa, mandakunqanta nunakuna cäsuyänampaq yachatsïmi, jina yachakuyanqanmannö kawayänampaq yanapëmi y Jesus ruranqannölla rurayänampaq yanapëmi.

DIOS MUNANQANNÖ KAWANAPAQ

Jesuspa qateqnin tikrayänampaqqa yachatsikunantsikmi precisan

Wakinkunapis qateqninman tikrayänampaqmi Jesusqa yachatsikuyänampaq qateqninkunata mandarqan. ¿Imata ruranantsiktaq precisan? ¿Imanötaq nunakunata yanapashwan Diospita mas yachakuyänampaq?

ÖRUTANÖ BIBLIACHÖ ASHINAPAQ

“Jutsëkikunapita perdonashqanam kanki”

¿Imatataq yachakuntsik Marcus 2:5-12 textu willakunqan milagrupita? ¿Imanötaq tsë willakïqa yanapamashwan qeshyëkashqapis alli tsarakunapaq?

ÖRUTANÖ BIBLIACHÖ ASHINAPAQ

Jesusmi Säbaduchö juk nunata kachakätsin

¿Imanirtaq judïukunapa pushakoq religiösunkunata rikar Jesus llakikurqan? ¿Imatataq rurashwan Jesusnölla llakipäkoq këkanqantsikta o mana këkanqantsikta musyanapaq?

ÖRUTANÖ BIBLIACHÖ ASHINAPAQ

Kuyashqa kastantsikkunatam Jesusqa kawaritsimïta puëdin

Bibliachöqa atskaq nunakuna kawariyämunqampaq willakïkunatam tarintsik. Y tsëkunaman pensanqantsikmi yanapamäshun kawarimïman mas markäkunapaq.

DIOS MUNANQANNÖ KAWANAPAQ

Yachatsikunantsikpaq publicacionnintsikkunata alleq utilizäshun

Alli yachatsikunapaqqa, publicacionkunata alli utilicëtam yachakunantsik. ¿Mëqan publicaciontaq mas yanapakun? ¿Imanötaq yachatsikunantsikpaq publicacionnintsikkunata alleq utilizashwan?