Llapan kanqanman ëwari

Qateqnin kaqman ëwë

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Quechua (Ancash)

CRISTIÄNUNÖ KAWAKUNAPAQ Y YACHATSIKUNAPAQ REUNIONCHÖ YACHAKUNAPAQ  |  Abril de 2017

 DIOS MUNANQANNÖ KAWANAPAQ

Shamoqkunata kuyakïwan y kushishqalla chaskishun

Shamoqkunata kuyakïwan y kushishqalla chaskishun

¿Pikunatataq kuyakïwan y kushishqa chaskishwan? Reunionkunaman llapan shamoqkunatam, tsëllaraq shamushqa kaqkunata o atska tiempupa reqishqantsikkunata (Ro 15:7; Heb 13:2). Itsapis pëkunaqa juk nacionpita shamïkäyan o kayanman Jehoväpa kaqchö qelanashqakuna. Qamqa, ¿imanö chaskiyäshunëkitataq munankiman? ¿Manatsuraq kuyëwan y kushishqa chaskiyäshuptiki kushikunkiman? (Mt 7:12). Tsëmi reunion manaraq qallaptin y reunion ushariptin llapankunawan shumaq parlakurita procuranantsik. Tsënöpam Diospita yachatsikuna wayi yachanëpaq kanampaq yanapakushun (Mt 5:16). Awmi, itsa llapankunawan parlëtaqa puëdishuntsu. Peru tsëta ruranapaq alli kallpachakushqaqa llapanmi alli y shumaq chaskishqa sientikuyanqa. *

Rasumpa kuyakoq kanqantsiktaqa, manam Jesus Wanunqanta Yarpë junaqllachötsu rikätsikunantsik, sinöqa imëpis rikätsikunantsikmi. Tsënö kanqantsikta cuentata qokurmi nunakunaqa Diosta alabëta y Jehoväpa testïgun këta munayanqa (Jn 13:35).

^ par. 3 Jehoväpa markampita qarqushqakuna y Jehoväpa testïgun këta mana munaqkuna reunionkunaman shayämuptinqa, manam saludanantsiktsu, porqui tsëtam Bibliachö yachatsimantsik (1Co 5:11; 2Jn 10).