(Salmus 127:1)

 1. 1. Kanan junaqmi Teyta,

  shonqupita “gracias” niyaq.

  Qampa wayillëkim këchöqa

  rurakärishqa.

  Yanapayämaptikim

  wayikita rurayarqö.

  Llapan munanqëkim imëpis

  rurakan Jehovä.

  (CÖRU)

  Dioslläkuna, kushishqam qampaq

  imëkata rurayämü.

  Llapan kawënïkunachömi, qamllatana

  sirwikäyaq Teyta Jehovä.

 2. 2. Wayiki rurëchömi

  atskaq reqinakuyarqö,

  pëkunawanmi amïguna

  tikralläyarqö.

  Teytalläkuna Jehovä

  qam yanapayämaptikim,

  llapäkuna juntu wayiki

  ruralläyarqö.

  (CÖRU)

  Dioslläkuna, kushishqam qampaq

  imëkata rurayämü.

  Llapan kawënïkunachömi, qamllatana

  sirwikäyaq Teyta Jehovä.

(Kë textukunatapis rikäri: Sal. 116:1; 147:1; Rom. 15:6).