(Lücas 11:28)

 1. 1. ¿Imanötaq Jesusta wiyakuntsik?

  Yachatsimanqantsiknö rurarmi.

  Wiyakurninqa kushishqam kawashun,

  y atska bendiciontam chaskishun.

  (CÖRU)

  Diosmi bendicimäshun,

  ninqanta rurashqaqa.

  Kushishqa y yamë kawakïtam

  Jehovä Diosqa qomäshun.

 2. 2. Jesus ninqankunata wiyakurqa,

  imëpis alleqmi tsarakushun.

  Qaqa jananchö këkaq wayinömi,

  imapa pasarpis tsarakushun.

  (CÖRU)

  Diosmi bendicimäshun,

  ninqanta rurashqaqa.

  Kushishqa y yamë kawakïtam

  Jehovä Diosqa qomäshun.

 3. 3. Yaku kuchunchö plantaraq montiqa,

  tiempunchömi raslla wayuramun.

  Tsë cuentam Jehoväta cäsukurninqa,

  atska bendicionta chaskilläshun.

  (CÖRU)

  Diosmi bendicimäshun,

  ninqanta rurashqaqa.

  Kushishqa y yamë kawakïtam

  Jehovä Diosqa qomäshun.

(Kë textukunatapis rikäri: Deut. 28:2; Sal. 1:3; Prov. 10:22; Mat. 7:24-27; Lüc. 6:47-49).