(Salmus 98)

 1. 1. Diospaq kushishqa mushoq cancionta cantashun.

  Willakur ëwashun ruranqankunata.

  Pëqa alläpa puëdeq, alli ruraq Diosmi.

  Juzgarqa imëpis

  alli kaqtam ruran.

  (CÖRU)

  Cantashun

  kë mushoq cancionta.

  Cantashun

  Jehovä Diosnintsikpaq.

 2. 2. Diospa shonqunta kushitsinapaq cantashun.

  Jehoväta llapantsik cantar alabashun.

  Shonquntsikpita patsë, llapantsik Jehoväpaq

  arpawan kushishqa

  cantar alabashun.

  (CÖRU)

  Cantashun

  kë mushoq cancionta.

  Cantashun

  Jehovä Diosnintsikpaq.

 3. 3. Kë Patsachö y lamarchö llapan kaqkunam,

  kushishqa cantarnin alabayäshunki.

  Qamtam mayupis alabashunki Teytallä.

  Jirkawan rajupis

  alabayäshunkim.

  (CÖRU)

  Cantashun

  kë mushoq cancionta.

  Cantashun

  Jehovä Diosnintsikpaq.

(Kë textukunatapis rikäri: Sal. 96:1; 149:1; Is. 42:10).