CAMBIANAMPAQ
Texto

(1 Tesalonicensis 5:18)

 1. 1. “Gracias” niyaqmi kuyakoq Teytallä,

  qammi kawëta qoyämarqunki.

  Teyta, alläpam agradecikuyaq

  shumaq wiyayämanqëkipita.

 2. 2. Jehovä, alläpam agradecikuyaq

  kuyë Wamrëki shamunqampita.

  “Gracias” niyaqmi kuyashqa Teytallä

  alli pushakoq kanqëkipita.

 3. 3. Jehovä, alläpa kushishqam ëwayä

  qampa jutikipita willakur.

  Teyta, cantarmi agradecikuyaq

  shumaq kuyakoq kanqëkipita.

(Kë textukunatapis rikäri: Sal. 50:14; 95:2; 147:7; Col. 3:15).