CAMBIANAMPAQ

(Salmus 26)

 1. 1. Jehovä, mana jaqikoq kanqäta

  y markäkïnïta qamlla rikëkullë.

  Teyta, qamllam musyanki shonqüchö

  y pensënïchöpis ima kanqantaqa.

  (CÖRU)

  Nänikipam imëpis purishaq.

  Wanurinqäyaqmi sirwishqëki Jehovä.

 2. 2. Mana alli nunakunawanqa

  manam amïgutsu kayarqö Teytallä.

  Mana alli ruraqkunawanqa

  manam ushakëta munätsu Teytallä.

  (CÖRU)

  Nänikipam imëpis purishaq.

  Wanurinqäyaqmi sirwishqëki Jehovä.

 3. 3. Jehovä, qampa wayillëkichömi

  tarï shoqakïta y kuyakïtapis.

  Tsëmi Teyta, entëru Patsachö

  qampita kushishqa yachatsikïkäyä.

  (CÖRU)

  Nänikipam imëpis purishaq.

  Wanurinqäyaqmi sirwishqëki Jehovä.

(Kë textukunatapis rikäri: Sal. 25:2).