CAMBIANAMPAQ

(Proverbius 14:26)

 1. 1. Jehovä Dios, qamllam qoyämanki

  shumaq shuyäkïta.

  Kushishqam llapan nunata

  yachatseq ëwayä.

  Imëka mana allikunam

  alläpa llakitsikun.

  Qamllataq Teyta, llapanchö

  yanapayämanki.

  (CÖRU)

  Qammi Teytä, kallpä

  y shuyäkïnï

  kallanki kanan tiempuchö.

  Yachatsikuptïmi

  yanapamanki

  pï më nunaman chänäpaq.

 2.  2. Juk alli wiyakoq shonquta

  qolläyämë Teyta,

  llapan yachakuyanqäta

  yarparäyänäpaq.

  Kë llakikï tiempukunachö,

  qamllataq shoqakïta

  qolläyämanki, tsarakur

  sïguilläyänäpaq.

  (CÖRU)

  Qammi Teytä, kallpä

  y shuyäkïnï

  kallanki kanan tiempuchö.

  Yachatsikuptïmi

  yanapamanki

  pï më nunaman chänäpaq.

(Kë textukunatapis rikäri: Sal. 72:13, 14; Prov. 3:5, 6, 26; Jer. 17:7).