CAMBIANAMPAQ
Texto

(Revelacion 11:15)

 1. 1. Jehovä Diosqa Jesustam

  Rey kanampaq churashqa.

  Pëmi salvacionta apamunqa.

  Mas kuyashqa Tsurinta

  llapantsik alabashun.

  Kushishqa cantar

  Jehoväta alabashun.

  (CÖRU)

  Teyta Jehovä, Gobiernïkiqa

  kushikïtam apamunqa.

  Llapan mana alli kaqtaqa

  chipyëpam ushakätsinqa.

  Qamllatanam llapäkuna

  sirwiyashqëki Jehovä.

 2. 2. Ichikllachönam Jesus

  Patsata gobernanqa.

  Diablupa mundunqa pasareqllam.

  Yachatsikoq ëwashun.

  Tsëta ruranantsikqa

  alläpam precisan

  kanan tiempuchöqa.

  (CÖRU)

  Teyta Jehovä, Gobiernïkiqa

  kushikïtam apamunqa.

  Llapan mana alli kaqtaqa

  chipyëpam ushakätsinqa.

  Qamllatanam llapäkuna

  sirwiyashqëki Jehovä.

 3.  3. Llapantsik alabashun

  Jehovä churanqan Reyta.

  Tsurintam Rey kanampaq akrashqa.

  Sïguishun mañakurnin

  Gobiernun chämunampaq.

  Gobiernunqa

  kushikïtam apamunqa.

  (CÖRU)

  Teyta Jehovä, Gobiernïkiqa

  kushikïtam apamunqa.

  Llapan mana alli kaqtaqa

  chipyëpam ushakätsinqa.

  Qamllatanam llapäkuna

  sirwiyashqëki Jehovä.

(Kë textukunatapis rikäri: 2 Sam. 7:22; Dan. 2:44; Rev. 7:15).