(Salmus 18:25)

 1. 1. Jehovä Diosta llapallantsik

  juk shonqulla sirwishun.

  Llapan mandamanqantsikta

  kushishqa cäsukushun.

  Jehoväqa Palabranwanmi

  shumaq consejamantsik,

  tsëmi llapan shonquntsikwan

  imëpis markäkuntsik.

 2. 2. Llapantsikmi Jehovä Diosta

  kushishqa sirwikantsik.

  Sasa tiempukunachömi

  yanapanakur kantsik.

  Kuyëllapa tratanakur

  më tsëchöpis këkäshun.

  Tsëqa imata wanarpis

  yanapanakushunmi.

 3. 3. Llapantsikmi cäsukuntsik

  anciänuntsikkunata.

  Jehovä Diosmi churamushqa

  dirigimänantsikpaq.

  Jehoväta cäsukurninqa

  kushishqam kawakuntsik.

  Mana jaqipa sirwirqa

  bendiciontam chaskishun.

(Kë textukunatapis rikäri: Sal. 149:1; 1 Tim. 2:8; Heb. 13:17).