Llapan kanqanman ëwari

Qateqnin kaqman ëwë

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Quechua (Ancash)

¿Imatataq Biblia yachatsimantsik? Librupa ichikllachö willakïninkuna

Bibliapa versïculunkunam alläpa precisaq tapukïkunata contestan.

1. ¿Pitaq Dios?

Dios pï kanqanta y noqantsikpaq imata sientinqantam Bibliaqa willamantsik.

2. Bibliaqa Diospitam shamun

¿Imanirtaq kë unë libruqa alläpa jukläya?

3. ¿Imarëkurtaq nunakunata Dios kamarqan?

Bibliam entienditsikun imanir sufrinqantsikta y Diosnintsik imanö ushakätsinampaq kaqta.

4. ¿Pitaq Jesucristu?

Reqishqa willakuyanqan nunakunapitapis, Jesucristuqa mas precisaqmi karqan.

5. Diosnintsikpa juk valoryoq qarëninmi rescätiqa

Alläpa kuyamarnintsik Diosnintsik kuyë Tsurinta qonqanrëkurmi, mana ushakaq bendicionkunata chaskishun.

6. ¿Imaraq pasamantsik wanurishqa?

Bibliachö rasumpa kaqta yachakunqantsikmi, Diosta piñatsinqan mana alli yachatsikïkunapita tsapämantsik.

7. ¿Imataq wanushqakunata shuyaran?

¿Wanïwanku llapan ushakärin?

8. ¿Imataq Diospa Gobiernun?

Diospa Gobiernun shamunampaqmi millonyëpayan nunakuna mañakuyan. Peru ¿imataq tsë Gobiernuqa?

9. ¿‘Ushanan junaqkunachöku’ kawëkantsik?

Kanan witsanqa, Bibliapa mëtsika willakïninkunam cumplikëkan.

10. Angelkunapita y supëkunapita rasumpa kaqta yachakï

Angelkunaqa yanapamënintsiktam munayan, peru supëkunaqa mana allita ruramënintsiktam.

11. ¿Imanirtaq jipakïkunata Dios rikaran?

Llapanta Puëdeq këkarninqa, ¿imanirtaq Diosqa jipakïkunata ushakätsintsu?

12. ¿Imataraq rurashwan Diospa amïgun kanantsikpaq?

Jehoväqa kuyakïllapam invitamantsik.

13. Kawë qarëta respetë

Kawëpaq y yawarpaq imata pensanqantsiktaqa Jehovämi cuentachö katsin.

14. Familiëkiwan kushishqa kawakuyë

Familiachöqa llapankunam precisaq rurëyoq kayan.

15. Diosnintsikpa shonqunta kushitseq adoracion

¿Llapan religionkunatsuraq Diosnintsikman chätsikun?

16. Diosllata sirwinëkipaq churapakë

Imatapis decidinqantsikmi Jehoväwan amïgu kënintsikchö allipaq o mana allipaqpis kanqa.

17. Diosman mañakï

Mañakunqantsik alläpa precisanqantam Bibliaqa willakun. Jina imanö mañakunantsikpaq kaqtapis entienditsikunmi.

18. ¿Änikümantsuraq Diosllatana sirwinäpaq y bautizakunäpaq?

¿Imakunatataq ruranantsik manaraq bautizakurnin?

19. Jehoväpa amïgun këta ama jaqitsu

Diosqa mana jaqipa sirwinapaqmi yanapamantsik.