¿Ima ninkimanraq?

  • ¿Awmi?

  • ¿Manam?

  • ¿Itsapis?

 BIBLIA YACHATSIKUNQAN

‘Alli ruraqta y mana alli ruraqtapis Diosqa cawaritsimunqam.’ (Hëchus 24:15, Teyta Diospa Mushoq Testamentun.)

¿IMANÖTAQ KËTA MUSYANQANTSIK YANAPAMÄSHUN?

Kuyë kastantsik wanuptinqa shoqamäshunmi (2 Corintius 1:3, 4).

Wanïta (wañuyta) mantsëpitam libramäshun (Hebrëus 2:15).

Wanushqa kuyë kastantsikkunawanmi yapë tinkushun (Juan 5:28, 29).

 ¿BIBLIA NINQANMAN CREISHWANTSURAQ?

Awmi, y këkunarëkur:

  • Diosmi kawëta qomarquntsik. “Cawenincuna qoshqa captiquim, llapanpis cawecayan” ninmi Bibliaqa (Apocalipsis 4:11; Hëchus 17:24, 25). Llapan kawëkaqkunata rurashqa këkarqa, ¿manatsuraq wanushqakunata kawariratsimunman?

  • Unë tiempuchö nunakunatapis (runakunatapis) Diosqa kawaritsirqanmi. Bibliaqa willakun puwaq kawariyämunqantam, y pëkunaqa kayarqan jövinkuna, mayorkuna, ollqukuna y warmikunam. Wakinkunaqa tsëllaraqmi wanushqa kayarqan, y juk nunanäqa (runanäqa) chusku junaqpanam wanushqa karqa (Juan 11:39-44).

  • Diosqa kawëninkunata kutitsitam munan. Jehoväqa wanïta (wañuyta) chikinmi (1 Corintius 15:26). Pëqa, tsë chikeqninta ushakätsitam munan, y tsëtaqa ruranqa wanushqakunata kawaritsimurninmi. Yarpëninchö këkaqkunatam Patsachö kawëkaqta rikëta munan (Juan 11:41-44).

 KËTA TAPUKÏ

¿Imanirtaq edäyantsik y wanuntsik?

Respuestantaqa tarinki kë textuchömi ROMÄNUS 5:12.