Rebëcaqa qowan (ollqun) Isaacnömi Jehoväta alläpa kuyarqan. Këchömi rikäshun imanö reqinakuyanqanta y imanir Rebëcapita Jehovä alläpa kushikunqanta.

Isaacpa teytankunaqa Abrahanwan Säram kayarqan. Abrahanqa munarqan, Jehoväta kuyaq warmiwan wamran casakunantam. Peru täräyanqan Canaan markachöqa manam Jehoväta adorayaqtsu. Tsëmi Abrahanqa juk sirweqninta (itsa Eliezerta) mandarqan Haran markata ëwanampaq. Tsëchömi Abrahanpa kastankuna täräyaq y tsëpitam Isaacpaq juk alli warmita apamunan karqan.

Rebëcaqa mëtsika kutim yakuta apamurqan camëllukunata yakütsinampaq

Eliezerqa, Abrahanpa wakin sirweqninkunawanmi viajarqan. Chunka camëllukunatam aparqan mikïkunata (mikuykunata) y imëka qarëkunata cargarkur. Peru, ¿imanötaq Isaacpaq alli warmita tarinan karqan? Musyarqanmi tsë markachö täraq warmikunaqa, juk pösupita yakuta jorqayanqanta. Tsëmi Haranman chärirqa, tsë pösu kaqman ëwarqan. Tsëchömi Jehoväta nirqan: “Juk shipashtam yakuta qaramänampaq mañakushaq. Noqata y camëllukunata qarayämarqa, akranqëki warmim kanqa”.

Tsë höram Rebëcaqa pösuman chärirqan. Bibliaqa willakun alläpa shumaqllan kanqantam. Eliezerqa yakutam mañakurirqan,  y Rebëcanam nirqan: “Upurkullë teytallä, y camëllullëkikunatapis yakurkatsimushaq”. Camëllukunaqa mëtsika yakutam upuyan, tsëmi Rebëcaqa, ¡kutin kutin mëtsika yakuta apamurqan! Dibüjuta rikäri. ¿Imatataq Rebëca rurëkan?. . . Alli trabajaqta rikarmi, Eliezerqa espantakurqan. ¡Jehovämi mañakunqanta contestëkarqan!

Eliezerqa shumaq qarëkunatam Rebëcata qararqan. Rebëcanam wayinman invitarqan. Y Eliezernam, Rebëcapa familiankunata willarqan imaq ëwashqa kanqanta y mañakunqanta Jehovä imanö contestanqanta. Tsëta wiyarmi, Rebëcapa familiankunaqa kushikuyarqan, y niyarqan: “Allim, ¡wamräkuna Isaacwan casakutsun!”.

Rebëcaqa Eliezerwanmi Canaan markata ëwarqan y Isaacwanmi casakurqan

¿Rebëcaqa Isaacwan casakïta munarqantsuraq?. . . Familian tapuptinmi, awmi nirqan. ¿Imanirtaq tsënö nirqan? Porqui musyarqanmi Eliezertaqa Jehovä mandëkanqanta. Tsëmi Canaan markata ëwakurqan y Isaacwan casakurqan.

Rebëcaqa Jehovä mandanqantam wiyakurqan. Tsëmi Jehoväqa shumaq cuidarqan. Y hasta pëpa kastampita Jesus yurinantam permitirqan. Rebëcanö wiyakuptikiqa, qamtapis Jehoväqa cuidashunkim y alläpa kushishqam kanqa.

BIBLIACHÖ LEYIRISHUN:

  • Genesis 12:4, 5; 24:1-58, 67