Dibüjuchö këkaq nunakunata rikë. Pëkunam, Mateu, Marcus, Lücas, Juan, Pëdru, Santiägu, Jüdas y Pablu kayan. Jesuspa tiempunchömi kawayarqan y tsëmi pëpita qellqayarqan. Willakuyanqan y qellqayanqan cartakunaqa Bibliachömi këkan. ¿Pëkunata maslla reqita munankiku?. . .

¿Pikunataq kë nunakuna kayan?

Mateu, Juan y Pëdruqa Jesuspa kuyë amïgunkunam kayarqan y juntum yachatsikuyarqan. ¿Dibüjuchö pëkunata  ashiramï?. . . Jesus imanö kawanqampita willakurmi Mateuqa Mateu libruta qellqarqan, y Juannam Juan libruta y Apocalipsis libruta qellqarqan. Jina jutinta apaq punta kaq, ishkë kaq y kima kaq cartakunatapis qellqarqanmi. Y apostul Pëdrupis jutinta apaq ishkë cartakunatam qellqarqan. Ishkë kaq cartanchömi Pëdru willakun, kikin Jehovä Jesuspaq kënö nimunqanta wiyanqampita: “Pëqa cuyë Tsurïmi. Pepitam noqa cushishqa quecä”.

Jina dibüjuchö këkaq wakin nunakunapis Jesuspita qellqayarqanmi. Jukqa karqan Marcusmi. Pëmi rikarqan Jesusta chikeqninkuna tsaririyaptin ima pasakunqanta. Juk kaqnam karqan mëdicu Lücas. Itsa pëqa Jesusta wanutsiyanqanchöraq cristiänu tikrarqan.

Jina Jesuspa qepa kaq wawqinkunapis pëpitaqa qellqayarqanmi. ¿Pikunataq kayarqan?. . . Dibüjuchömi këkäyan. Santiäguwan Jüdasmi. Puntataqa Jesus yachatsikunqanta manam creiyarqantsu. ¡Löcuyashqam! niyarqanmi. Peru tsëpitam pëman creir qateqnin tikrariyarqan.

Kananqa Pablupita yachakurishun. ¿Dibüjuchö rikankiku? Manaraq cristiänu kaptinqa Saulum jutin karqan. Cristiänukunatam alläpa chikeq. Tsëqa, ¿imanötaq Jesuspa qateqnin tikrarirqan?. . . Juk kuti viäjita ëwëkaptinmi, ciëlupita parlapämoqta wiyëkurqan. ¿Pitaq parlapämurqan? ¡Jesusmi karqan! Y kënömi tapurqan: “¿Imanirtaq noqaman creikoqkunata alläpa chikinki?”. Tsëmi Pabluqa cambiarqan y cristiänu tikrarirqan. Y tiempuwannam, Bibliapa 14 librunkunata qellqarqan, Romänus cartapita Hebrëus cartayaq.

¿Bibliata leyitaqa alläpam gustantsik aw?. . . Tsëchöqa Jesuspita mëtsika willakïkunam këkan. ¿Pëpita mas yachakïta munankiku?. . .