Llapan kanqanman ëwari

Qateqnin kaqman ëwë

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Quechua (Ancash)

Wamrëkikunata yachatsinëkipaq

 12 KAQ YACHATSIKÏ

Pablupa sobrinunqa manam mantsapakurqantsu

Pablupa sobrinunqa manam mantsapakurqantsu

Willarishqëki juk jövinpita. Apostul Pablutam salvarqan. Manam jutintaqa musyantsiktsu, peru Pablupa sobrinunmi karqan. Mana mantsapakoq jövinmi karqan. ¿Imata ruranqanta willarinaqta munankiku?. . .

Pablum Jerusalenchö prësu këkarqan. Jesuspita yachatsikuptinmi prësushqa kayarqan. Y chikeqninkunam wanutsiyänampaq yachatsinakuyarqan. Tsëmi tröpakunapa mandaqninta kënö nita munayarqan: “Tröpëki Pabluta autoridäkunaman kutitsimutsun”. Tsënöqa niyarqan nänichö shuyëkur wanutsita munarmi.

Pablupa sobrinunqa tiyuntam puntata willarirqan y tsëpitanam tröpakunapa mandaqninta

Tsëtam Pablupa sobrinunqa mäkurirqan. ¿Imatataq rurarqan? Jinan höram tiyunta willarirqan. Tsënam Pabluqa, “ras ëwë, tröpakunapa mandaqninta willë” nirqan. Tsë rurëqa pëpaq sasam (ajam) karqan, porqui precisaq nunamanmi (runamanmi) ëwanan karqan. Peru, ¿Pablupa sobrinunqa willaq ëwarqanku?. . . Awmi. Mana mantsapakoq karmi llapanta willarirqan.

Tröpakunapa mandaqninqa, tsë jövinta shumaqmi wiyarqan. Tsënam Pabluta mana wanutsiyänampaq, juk lädupa mandanampaq pensarirqan, y tröpankunatam mandarqan, “kanan paqas Cesarëa markaman apayë” nir. Tsëmi 500 soldädukuna Pabluta apayarqan. ¿Pablutaqa wanuratsiyarqanku?. . . Manam, salvakurqanmi. Chikeqninkunaqa manam wanutsita puëdiyarqantsu.

¿Kë willakï gustashurqunkiku?. . . ¿Pablupa sobrinunqa manam mantsapakurqantsu aw? ¡Qampis pënö këta puëdinkim! Nunakunata Jehoväpita parlapänapaqqa mana mantsapakoqmi kanantsik. ¿Jehoväpita imëpis parlëkankillatsuraq o mantsapakunkitsuraq?. . . Alläpam precisan Diospita yachatsikunantsik. Tsënöpam mëtsikaq nunakuna salvakuyanqa.