¿Mantsakashqa y japallan këkaq wamrata rikankiku? Y qamqa, ¿imëllapis mantsapakurqunkiku?. . . Höraqa llapantsikmi mantsapakuntsik. Bibliachömi willamantsik Jehoväta kuyaqkunapis mantsapakuyanqanta y japallankuna sientikuyanqanta. Jukqa karqa Elïasmi. Pëpita yachakurishun.

Jezabelqa Elïastam wanutsita munarqan

Elïasqa Israelchömi kawarqan. Israelpa reynin Acabwan warmin Jezabelqa manam Jehoväta kuyayaqtsu, sinöqa mana väleq diostam adorayaq. Tsëmi cäsi llapan israelïtakuna Baalta adorayaq. Reyna Jezabelqa malafë warmim karqan, y Jehoväta adoraqkunatam llapanta wanutsita munarqan. ¡Elïastapis wanutsitam munarqan! ¿Imatataq Elïas rurarqan? ¿Y qamqa imataraq rurankiman karqan?. . .

¡Elïasqa karu jirkatam, juk machëman escapakurqan! ¿Imanirtaq escapakurqan?. . .  Mantsapakurmi. Peru manam mantsapakunantsu karqan. Porqui alleqmi musyarqan Dios yanapanampaq kaqta. Juk kutim Elïas mañakurqan Diosnintsik ninata ciëlupita kachëkamunampaq, y tsënömi pasakurqan. Awmi, ¡Jehoväqa alläpa poderyoqmi! ¡Tsëmi Elïasqa mantsapakunantsu karqan!

¿Imanötaq Jehovä yanaparqan Elïasta?

Elïas machëchö këkaptinmi Jehovä kënö tapurqan: “¿Imanirtaq këchö këkanki?”. Elïasnam nirqan: “Adorayäshoqnikikunatam llapanta wanutsiyashqa, japallällanam këkä. Y noqatapis wanutsiyämänantam mantsä”. Elïasqa creirqan Diospa sirweqninkunata llapanta wanutsiyashqantam. Peru Jehovämi nirqan: “Manam japallëkitsu këkanki. Qanchis waranqaran adorëkäyäman. Ama mantsakïtsu, mas bien mandakushqëkiran”. Dios tsënö niptin, ¿imanöraq Elïas sientikurqan?. . . ¡Alläpachi kushikurqan!

¿Imatataq yachakuntsik Elïasta pasanqampita?. . . Hörataqa itsa mantsapakunkiman y japallëki sientikunkiman. Peru tsë höram Jehoväta kuyaq amïgukunaman yarpänëki. Y alläpa puëdeqmi Jehovämampis, pëqa imëpis yanapashunkim. ¿Tsëta musyëqa manaku kushikïpaq?. . .

BIBLIACHÖ LEYIRISHUN: