Llapan kanqanman ëwari

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Idiömata akrë Quechua (Ancash)

Wamrëkikunata yachatsinëkipaq

Teytakuna, kë willakïninkunata utilisäyë wamrëkikunata Bibliapita precisaq yachatsikïta yachatsiyänëkipaq.

Qallanan

Deuteronomiu librupa willakïninkunaqa yanapashïnikita puëdin wamrëkikunata wätayänëkipaqmi.

Pakaraq willakïpitam musyëta munantsik

Bibliaqa willakun juk alläpa precisaq pakaraq willakïpaqmi y “Diospita shamoq pakaraq willakï” ninmi. Awmi, Diospitam shamun. ¿Tsë pakaraq willakï ima kanqanta musyëta munankiku?

Rebëcaqa Jehovätam kushitsirqan

¿Imatataq rurankiman Jehoväta kushitsinëkipaq? Rebëcapaq willakïta leyir musyë.

Jehovämanmi Rahabqa creirqan

Kë willakïta leyi y Rahabwan familian Jericö marka ushakaptin imanö salvakuyanqanta musyë.

Papänintawan Jehovätam alläpa kushitsirqan

¿Jeftëpa wamranqa ima awnikïtataq cumplirqan? ¿Imanötaq pënö kashwan?

Samuelqa Jehovä munanqantam rurarqan

Samuelqa Jehovä munanqantam rurarqan wakinkuna mana alli portakuyaptimpis. ¿Imanötaq ruranqanta qatishwan?

Davidqa manam mantsapakoqtsu

Bibliachö leyirnin musyë imanir David mana mantsapakunqanta.

Mantsakïtsu ni japallëki sientikïtsu

Elïas japallanlla sientikuptin, ¿imanötaq Jehovä yanaparqan? ¿Imatataq yachakuntsik Elïasta pasanqampita?

Alli amïgukunatam Josïasqa akrarqan

Bibliam willamantsik jövin Josïas Jehoväta sirwinampaq alläpa sinchikunqanta. Amïgunkuna yanapayanqanta musyë.

Jeremïasqa Jehoväpita parlëta manam jaqirqantsu

Jeremïas Jehoväpita parlaptinmi wakin nunakunaqa burlakuyaq y piñakuyaq. ¿Imanirtaq Jehoväpita parlëtaqa jaqirqantsu?

Jesusqa imëpis wiyakoqmi karqan

Teytakunata cäsukïqa manam fäciltsu. ¿Imanötaq Jesus ruranqan cäsukunëkipaq yanapashunkiman?

¿Pikunataq Jesuspita qellqayarqan?

¿Pikunataq Jesuspa tiempunchö kawayarqan y pëpita qellqayarqan?

Pablupa sobrinunqa manam mantsapakurqantsu

Kë jövinqa tiyuntam salvarqan. ¿Imanötaq rurarqan?

Timoteuqa nunakunatam yanapëta munarqan

Timoteuqa kushishqam kawarqan. ¿Pënö kawëta gustashunkimantsuraq?

Juk gobiernum Patsaman mandakamunqa

¿Imanöraq kawashun Jesus mandakamuptinqa? ¿Tsëchö këta munankimantsuraq?