¿Ima ninkimanraq?

  • ¿Awmi?

  • ¿Manam?

  • ¿Itsapis?

 BIBLIA YACHATSIKUNQAN

‘Mananam waqayanqanatsu, llaquiyanqanatsu, imancunapis nananqanatsu, ni wanuyanqanatsu. Porqui tsecunaqa ushacärishqam canqa.’ (Apocalipsis 21:4, Teyta Diospa Mushoq Testamentun.)

¿IMANÖTAQ KËTA MUSYANQANTSIK YANAPAMÄSHUN?

Imëka mana allikunawan Dios mana sufritsikoq kanqantam musyashun (Santiägu 1:13).

Diosqa musyanmi sufrir imanö sientikunqantsikta (1 Pëdru 5:7).

Shamoq tiempuchö llapan sufrimientukunata ushakäratsinampaq kaqtam musyashun (2 Pëdru 3:13).

 ¿BIBLIA NINQANMAN CREISHWANTSURAQ?

Awmi, y këkunarëkur:

  • Diosqa chikinmi sufrimientukunata y mana alli rurëkunata. Pensë, imanöraq Jehovä Dios sientikurqan unë tiempuchö markanta pasëpa maltratayaptin. Pëqa alläpa llakishqash këkänaq markanta ‘allapa allqutsayaptin’ (äjakuyaptin) nirmi Bibliaqa willakun (Hëchus 7:34).

    Diosqa paqwëpam chikin jukkunata sufritsiyaptin. Nuna (runa) mayinkunata wanutseqkunatanäqa pasëpam chikin nirmi Bibliaqa willakun (Apocalipsis 21:8).

  • Diosqa cada ünupaqmi yarparan. Manam nunakunallatsu (runakunallatsu) musyayan sufrimientunkunata y nanatsikïninkunata, sinöqa Jehoväpis musyanmi (Mateu 10:29-31).

    Jehovä Diosqa Gobiernunwanmi llapan nunakunapa (runakunapa) sufrimientunta ushakäratsinqa (Mateu 6:9, 10). Tsëyaqqa, alläpa kuyakoq karmi, rasumpa asheqninkunataqa shoqëkan (Hëchus 17:27; 2 Corintius 1:3, 4).

 KËTA TAPUKÏ

¿Imanirtaq sufrimientukuna kananta Dios permitin?

Respuestantaqa tarinki kë textukunachömi ROMÄNUS 5:12 y 2 PËDRU 3:9.