Juk warmi wamratam Siria nacion tröpakuna Israel nacionpita mälas apakuyarqan. Tsënöpam Naaman jutiyoq mandakoq soldädupa warmimpa sirweqnin tikrarqan. Y tsë wayichö juk dioskunata adorayaptimpis, y familiampita karuchö këkarpis, tsë wamraqa Jehovätam adoraq.

Naamanpa cuerpuntaqa juk feyu qeshyam usharishqa karqan, tsëmi alläpa sufreq. Y llakiparmi tsë wamraqa Naamanpa warminta kënö nirqan: “Juk nunam qowëkita yanapëta puëdin. Pëqa Jehoväpa willakoqninmi, Israelchömi täran y Eliseum jutin. Pëmi qowëkita kachakätsita puëdin”.

Tsënam tsë warmiqa qowan Naamanta tsëta willarqan. Naamanqa imëkanöpapis kachakëtam munarqan, tsëmi Eliseuta asheq Israel nacionman ëwarqan. Y precisaq nunatanö shumaq chaskinampaq kaqtam pensarqan. Peru Eliseuqa manam kikintsu atiendirqan, sinöqa juk sirweqninllatam mandarqan chaskirir kënö ninampaq: “Jordan  mayuman ëwëkur qanchis kuti yakuman yëkï. Tsënömi kachakärinki”.

Tsënö ninqanta mana gustarmi Naamanqa kënö nirqan: “Diosninman mañakurir y makinta kuyuratsir kachakärätsimänampaq kaqtam pensarqä. Manam pensarqätsu ‘Israelchö mayuman ëwë’ nimänampaq kaqtaqa. Siriachöqa mas alli mayukunam kan. ¿Manatsuraq tsëkunaman kachamanman?”. Tsënö nirmi Naamanqa piñashqa kutikurqan.

Sirweqninkunam shumaq pensarinampaq Naamanta yanapayarqan. Kënömi niyarqan: “¿Manatsuraq kachakänëkirëkurqa imëkatapis rurëkunkiman? Tsë nuna mandashunqëkiqa fäcil rurananllataq. ¿Imanirtaq rurarinkitsu?”. Tsënam Naamanqa pëkunata cäsur Jordan mayuman ëwarqan y qanchis kuti yëkurqan. Y qanchis kaq kutichömi sänuna yarqaramurqan. Y alläpa kushishqam Eliseuta agradecikoq ëwarqan. Y kënömi nirqan: “Kananqa musyänam rasumpa kaq Diosqa Jehovä kanqanta”. Nïkurmi wayinman sänuna kutikurqan. Pensari, ¿imanöraq tsë wamra sientikurqan Naamanta sänutana rikärir?

“Pishi wamrakunapa y llullu wamrakunapa shiminkuna alabayäshunëkipaqmi rurarqunki” (Mateu 21:16).