Saul wanuriptinqa Davidnam 30 watayoq këkar rey këman chärirqan. Juk ampim, atska watakuna pasarishqanchöna, gobernanan wayi janampita shumaqllan warmita rikärirqan. Y Bat-Sëba jutin kanqanta y Urïas jutiyoq soldädupa warmin kanqantam musyapakurirqan. Nïkurmi wayinman qayëkatsir pëwan punukïkurqan. Y Bat-Sëbaqa qeshyaqmi tikrarirqan. Davidqa jutsanta pakëtam munarqan. Tsëmi tröpankunapa mandaqninta nirqan guërrachö këkaq tröpakunapa puntaman Urïasta churëkur japallanta jaqiriyänampaq. Tsëchömi Urïasta wanuratsiyarqan. Nïkurmi Davidqa Bat-Sëbawan casakurirqan.

Peru Jehoväqa llapantam rikëkarqan. ¿Y imatataq rurarqan? Willakoqnin Natantam Davidman kacharqan. Y Natanqa kënömi Davidta nirqan: “Juk kapoqyoq nunapam mëtsika üshankuna kapurqan, y juk waktsalla nunapanam, jukllëlla wachka üshan kapurqan. Peru kapoqyoq nunaqa tsë waktsa nunatam jukllëlla üshanta qochirirqan”. Tsënam Davidqa alläpa piñakur, “¡tsë nunaqa wanutsiyänantam merecin!” nirqan. Y Natannam, “¡qampis tsë kapoqyoq nunanömi rurarqunki!” nirqan. Davidqa alläpa llakikurmi “Jehoväpa contranmi jutsata rurëkurqö” nirqan. Jutsata ruranqampitam Davidqa imëka mana allikunapa pasarqan, y familiampis sufrirqanmi. Jehoväqa Davidta castigarqanmi, peru mana tsapäkunqampita y humildi kanqampitam kawar sïguinanta permitirqan.

Davidqa Jehoväpaqmi juk templuta rurëta munarqan. Peru Jehoväqa tsurin Salomontam akrarqan tsë templuta ruranampaq. Tsëmi Davidqa Salomon templuta ruranampaq imëkata alistapakur qallëkurqan.  Y kënömi nirqan: “Jehoväpa templunqa alläpa shumaqmi kanan. Salomonqa jövinllaran, peru llapanta alistarmi yanapashaq”. Nïkurmi Davidqa tsë templupaq mëtsika qellëta qorqan. Jina trabajëta yachaq nunakunatam ashirqan, örutawan pläta metaltam ëllurqan y Sidonpita y Tïrupitam cedru qerukunata apatsimurqan. Y wanukunampaqna këkarmi templuta rurayänampaq dibüjuta Salomonta qorqan y kënö nirqan: “Imanö rurakänampaq kaqta qellqëkur qonaqpaqmi Jehovä nimashqa. Pëmi yanapashunki. Ama mantsakunkitsu. Kallpata tsari y ruranëkipaq kaqta rurë”.

“Jutsankunata pakarätseq kaqqa manam allitsu yarqupukunqa, peru jutsanta willakoq kaq y jaqireq kaqqa llakipashqam kanqa” (Proverbius 28:13).