Llapan kanqanman ëwari

Qateqnin kaqman ëwë

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Quechua (Ancash)

Biblia willakunqampita shumaq yachatsikïkuna

 40 KAQ WILLAKÏ

Davidwan Goliat

Davidwan Goliat

Jehovämi Samuelta kënö nirqan: “Jesëpa wayinta ëwë. Porqui juk tsurinmi Israelpa reynin kanqa”. Tsënam Samuelqa ëwarqan, y Jesëpa mayor tsurinta rikärirmi kikinllachö kënö nirqan: “Kë jövintam Jehoväqa akrashqa kanqa”. Peru Jehoväqa, “manam pëtatsu akrarqö” nirqanmi. Nïkurmi, “noqaqa alleqmi nunakunata reqï, y manam rikëninkunallatatsu cuentaman churä” nirqan.

Tsënam Jesëqa joqta mas tsurinkunata Samuelta reqitsirqan. Peru Samuelqa kënömi nirqan: “Pëkunapitapis Jehoväqa manam mëqantapis akrashqatsu. ¿Tsëllaku llapan tsurikikuna?”. Jesënam kënö nirqan: “Menor kaqllanam pishin. Davidmi jutin. Pëqa üshakunatam mitsikan”. Y David chäriptinmi Jehoväqa, “¡pëtam akrarqö!” nirqan Samuelta. Tsënam Samuelqa Davidpa peqanman aceitita jicharirqan. Tsënömi Israelpa reynin kanampaq akrarirqan.

Juk tiempu pasariptinmi Filistëa nunakunawan israelïtakuna guërrata rurayarqan. Y Filistëa nunakunapaqa juk jatun soldädunkunam kayäpurqan. Goliatmi jutin kaq y alläpam pelyëta yachaq. Tsëmi israelïtakunapita burlakur cada junaq sinchipa kënö neq: “Juk soldädïkikunata pelyayänäpaq kachayämï. Vencimaptinqa, sirweqnikikunam kayäshaq. Peru noqa venciptïqa, qamkunam sirwimaqnïkuna kayanki”.

Davidpa wawqinkunapis soldädum kayaq, tsëmi Davidqa pëkunapaq mikïninkuna aparqan. Y Goliat burlakïkaqta wiyarirmi Davidqa, “¡noqa pelyaq ëwarishaq!” nirqan.  Tsënam rey Saulqa, “qamqa wamrallaran kanki” nirqan. Peru Davidqa, “Jehovämi yanapamanqa” nirqanmi.

Tsënam Saulqa armadüranta qorirqan. Peru Davidqa, “manam këkunata churakushqaqa pelyëta puëdïtsu” nirmi warakanllawan ëwarqan. Y juk mayuman chärirmi pitsqa taksha rumikunata akrarir pikshanman winarkurqan. Nïkurmi Goliatman ëqipa ëwarqan. Goliatqa kënömi nirqan: “¿Wanïtaku munanki wamra? ¡Shamï! Wiskurkuna y chukaru animalkuna mikuyäshunëkipaqmi kanan wanunki”. Peru Davidqa manam mantsarqantsu, antis kënömi nirqan: “Qamqa espädëkiwan y lancëkiwanmi pelyaq shamunki, peru noqaqa Jehoväpa jutinchömi pelyaq shamü. Porqui manam noqakunawantsu pelyëkanki, sinöqa Dioswanmi. Kananqa llapanmi rikäyanqa Jehoväpaqqa espädapis y lanzapis mana imapaq välinqanta. Pëmi llapëkita makïkunaman churayäshunki”.

Tsënö nirirmi Davidqa warakanman rumita churarkur llapan kallpanwan warakëkurqan. Davidta Jehovä yanapaptinmi tsë rumiqa imëka bälanö ëwarqan y Goliatpa urkunman yëkurirqan. Tsënömi tsë jatun nunaqa wanurirqan. Tsënam Filistëa nunakunaqa israelïtakuna wanutsiyänanta mantsar juiciunnaq escapakuyarqan. ¿Y qamqa? ¿Davidnöku Jehoväman confiakunki?

“Nunakunapaqqa mana puëdipaqnömi, peru Diospaqqa manam tsënötsu, porqui Diospaqqa llapampis puëdikanmi” (Marcus 10:27).